Var femte svensk anser att den viktigaste faktorn vid val av mat är att den är hälsosam

Pressmeddelanden, 2014

En ny undersökning från Lantmännen visar att de flesta svenskar tycker att det viktigaste är att den mat man väljer smakar gott. Var femte svensk anser att den viktigaste faktorn vid val av mat är att den är hälsosam. Hälften av Sveriges befolkning tar inte hänsyn till näringsinnehåll när de planerar sina matinköp. Minst måna om att äta hälsosamt är män och småstadsbor.

När svenskarna väljer mat anser mer än hälften (60 %) att det viktigaste kriteriet är att den ska vara god. Det näst viktigaste är att maten ska vara hälsosam (21 %) följt av att måltiden ska vara snabblagad (9 %).

– Det är positivt att många svenskar tänker på att maten inte bara ska vara god utan också hälsosam. Mat ska både vara njutning och få kroppen att må bra. Vi vill gärna inspirera svenskarna och bidra med bra verktyg för hur man kan äta både gott och balanserat, säger Jennie Johansson, dietist på Lantmännen.­­

Lantmännens undersökning visar vidare att svenskarnas intresse för näringsinnehåll framför allt är högre bland personer i storstäder. Det finns även en tydlig skillnad mellan kvinnor och män, där mer än hälften av kvinnorna (53 %) tar hänsyn till näringsinnehållet men endast en tredjedel av männen (33 %) uppger detsamma.

Om undersökningen: Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 28 - 30 augusti 2013 har sammanlagt 1004 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18-74 år i Sverige.

För mer information kontakta gärna:
Mats Larsson, FoU-direktör, Lantmännen +46 705 57 83 39
Jenny Svederman, presschef, Lantmännen + 46 705 87 42 34
Jennie Johansson, dietist, Lantmännen +46 709 27 80 32

Pressmaterial och bilder:
http://lantmannen.se/omlantmannen/Press-och-media/Bilder/Bildbank/