Sveriges ledande företag inom träpelletslösningar är bildat

Pressmeddelanden, 2014

Lantmännen och Neova AB slår samman sina respektive verksamheter inom träpellets och blir ledande inom träpelletslösningar. Det nya bolaget kommer att heta Agroenergi Neova Pellets AB och omfattar Neovas pelletsverksamhet i Sverige samt Lantmännen Agroenergis motsvarande verksamhet i Sverige och Lettland. Efterfrågan i Sverige och i övriga Europa förväntas öka kraftigt för förädlade fasta biobränslen. Affären är godkänd av berörda konkurrensmyndigheter och closing av affären genomfördes idag den 2 juni.

Agroenergi Neova Pellets AB kommer att ha en årlig omsättning på cirka en miljard svenska kronor och ha cirka 160 anställda. Bolaget får en ledande ställning på den svenska marknaden och en stark position i Östersjöregionen som har stor tillväxtpotential.

Andreas Green, nuvarande vd för Lantmännen Agroenergi, blir vd för Agroenergi Neova Pellets AB med huvudkontor i Jönköping.

– Jag ser mycket fram emot att leda utvecklingen av det nya bolaget och tillsammans ska vi utveckla och förbättra både vårt kunderbjudande och vår effektivitet. Vi kommer kunna möta framtidens utmaningar på marknaden än mer kraftfullt, säger tilltänkte vd Andreas Green.

Det sammanslagna bolaget kommer att vara ett joint venture-bolag som ägs till 50 % av Neova och 50 % av Lantmännen.

För mer information kontakta:
Carl von Schantz, divisionschef Lantmännen Energi tel: +46761358688
Andreas Green, vd Lantmännen Agroenergi tel: +46705925897
Torbjörn Claesson, vd Neova tel: +46703734802

Om Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vi ägs av 33 500 svenska lantbrukare, har cirka 8 600 anställda, har närvaro i 22 länder och omsätter cirka 33 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela kedjan så kan vi ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på:
www.lantmannen.se/omlantmannen

Lantmännen Energi är en av fyra divisioner i Lantmännen och Sveriges största bioenergiföretag, med verksamhet inom bioenergi och gröna industriprodukter. Exempel på produkter som ingår i vår verksamhet är hållbar drivmedelsetanol, proteinfoder, glukossirap, stärkelse, fjärrvärme, värmepellets och alkylatbensin. Våra fyra affärer inom Lantmännen Energi är Agroetanol, Agroenergi, Reppe och Aspen.

Om Neova
Neova är ett av Skandinaviens ledande bioenergiföretag med en omsättning på ca 900 miljoner kronor för år 2013. Bolaget ingår i den finska Vapo-koncernen, en av världens största producenter av bioenergi med en omsättning på drygt 5,5 miljarder kronor. Förutom pellets består Neovas produktområden av torv och trä, fjärrvärme och värmeproduktion. Genom sina verksamheter tillgodoser Neova en betydande del av den svenska marknadens behov av bioenergi. Läs gärna mer på: www.neova.se