Stort intresse för forskningsansökningar till Lantmännens Forskningsstiftelse

Pressmeddelanden, 2014

Lantmännens Forskningsstiftelse investerar varje år i extern forskning vid universitet, högskolor och institut. Under hösten har forskningsstiftelsen fått in fler ansökningar än någon gång tidigare och totalt söks 58 miljoner kronor fördelat på 46 olika projekt.

Varje år har Lantmännens Forskningsstiftelse en öppen utlysning där forskare uppmanas söka finansiering för projekt som har betydelse för Lantmännens verksamheter. Årets ansökningsomgång har avslutats och intresset från forskarvärlden har varit stort. Totalt inkom 46 ansökningar fördelade på tre strategiska forskningsområden – Lantbruk och maskin, Energi och gröna material samt Livsmedel och förpackningar.

– Det är oerhört glädjande att intresset för utlysningen varit så stort och vid höstens utlysning har vi fått in fler ansökningar än någon gång tidigare. Inom Livsmedel och Lantbruk har vi redan många pågående forskningssamarbeten, vilket även märks på den höga kvaliteten och antalet inkomna ansökningar. Knappt en tredjedel av alla ansökningar är inom Energi och gröna material, och så många har vi inte fått in tidigare, säger Helena Fredriksson, forskningschef på Lantmännen och ansvarig för forskningsstiftelsen, och fortsätter:

– Genom våra satsningar på forskning och innovation så tar vi långsiktigt ansvar för hållbar affärsutveckling med fokus på hela värdekedjan från jord till bord.

Totalt söks 58 miljoner kronor för en budget på 10 miljoner kronor och sållningsprocessen är nu i slutfasen. Ett slutgiltigt besked presenteras i december och publiceras på lantmannen.se/omlantmannen.

För ytterligare frågor, kontakta:

Helena Fredriksson, forskningschef på Lantmännen samt ansvarig för forskningsstiftelsen, helena.fredriksson@lantmannen.com, 010-556 10 47.

Lantmännens pressjour, 0730-46 58 00