Rekordskördar över hela landet öppnar för ökad export

Pressmeddelanden, 2014

Lantmännens första prognos över skörden visar på en totalskörd på minst 5,75 miljoner ton. Detta innebär, utöver en stor skörd för svenska lantbrukare, även ökad export av svensk spannmål. Unikt är att det ser bra ut över hela landet. De höstsådda grödorna  har hittills fått närmast optimala förutsättningar.

Prognosen visar att skörden i Sverige i år kommer att bli rekordstor, framförallt på vete. Den höstsådda arealen på vete är cirka 40 procent högre än 2013, vilket är den största arealen vete någonsin.

– Framförallt den höstsådda spannmålen ser fantastisk fin ut., vi bedömer att 2014 års skörd hamnar på minst 5,75 miljoner ton. Det är rekordhög prognos vilket är mycket positivt. Hur priset utvecklas påverkas inte direkt av hur hög skörden blir i Sverige utan bestäms globaltsäger Johan Andersson, chef för Lantbruksdivisionen.

Ökad export
Med årets skörd väntas den samlade exporten öka kraftigt, till cirka 1,3 miljoner ton, med tyngdpunkt på höstvete. Förra året exporterades cirka 900 tusen ton spannmål från Sverige. Svenskt vete säljs såväl till närliggande länder i Norden och Europa som till norra Afrika.

– Lantmännens anläggningar i Uddevalla, Helsingborg, Djurön och Stockholm där vi lastar storbåtar för spannmålsexport kommer att bli ännu viktigare inför den kommande skörden, säger Mikael Jeppsson, chef för Lantmännens spannmålsenhet.

Ovanligt bra skördar över hela landet – störst ökning i Mälardalen
Unikt för i år är att det ser bra ut över hela landet, norr till söder, från väst till öst, och det som såddes i höstas har hittills fått närmast optimala förutsättningar. Grunden lades i höstas, följt av mild vinter, tidig vår, samt avsaknad av försommartorka.

– I vanliga fall är det alltid någonstans i Sverige som det ser svagare ut, men i år väntas många fält leverera ett ton över genomsnittet per hektar. Allra störst skördeökning mot normalt väntas för höstvete i Mälardalen. Vi ska dock tänka på att det återstår ytterligare många veckor innan skörd och mycket kan hända. Enda lilla smolket i glädjebägaren så här långt är att en del vårsäd har fått för mycket regn, vilket föranlett syrebrist och sämre utveckling i vissa fält, säger Johan Andersson, divisionschef Lantmännen Lantbruk.

För mer information:
Johan Andersson, divisionschef Lantmännen Lantbruk, +46706294020 johan.andersson@lantmannen.com
Mikael Jeppsson, chef för Lantmännens spannmålsenhet +46703195360 mikael.jeppsson@lantmannen.com