Nystartat mentorprogram för lantmästar- och agronomstudenter

Pressmeddelanden, 2014

I maj gick startskottet för ett helt nytt mentorprogram som Lantmännen Lantbruk och Hushållningssällskapet gemensamt anordnar. Programmet riktar sig till lantmästar- och agronomstudenter, dessa får under tolv månader följa en erfaren medarbetare från något av företagen.

Syftet med programmet är att ge studenterna en inblick i det arbetsliv som väntar och branschens många möjligheter. Genom erfarenhetsutbyte och utvidgat nätverk ska såväl adepter som mentorer kunna dra nytta av programmet.

– Jag tror att mentorprogrammet kommer att vara givande för att det är nyttigt att få andra infallsvinklar på hur och varför man gör saker. Det ska även bli intressant att höra vad en agronom med annan inriktning har för tankar kring framtiden och lantbruket. Givetvis ska det också bli trevligt att få lära känna Erik Johansson under året och dela erfarenheter, säger Tellie Karlsson, rådgivare på Hushållningssällskapet Kalmar, om förväntningarna på mentorsprogrammet.

– Jag ser mycket fram emot att få vara mentor under ett år! Jag tror vi kommer ha mycket att diskutera och att såväl mentor som adept kan bidra med nya insikter och perspektiv, säger Torbjörn Wahlström, segmentschef handelsvaror på Lantmännen Lantbruk.

Programmet kommer pågå under ett år och tanken är att mentorer och adepter ska träffas enskilt cirka en gång i månaden. Träffarna ska vara av praktisk karaktär där adepten får insyn i mentorns dagliga arbete vid exempelvis kundträffar, möten och utbildningar.

Medverkande
Från Hushållningssällskapet
deltar Stina Stabo från HS Konsult Uppsala, Camilla Persson från HIR Malmöhus samt Tellie Karlsson från Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge som mentorer och de tre adepterna är Sofia Lindman, Erik Johansson samt Ida Petersson.
Från Lantmännen Lantbruk deltar Per Widén produktchef på Lantmännen BioAgri, Torbjörn Wahlström segmentschef handelsvaror samt Per Germundsson produktmarknadschef, deras adepter är Ricard Nyman, Carolina Jutell samt Amanda Jansson.