Miljökombinatet på Händelö i Norrköping växer – Lantmännen Agroetanol startar tillverkning av köldbärarsprit

Pressmeddelanden, 2014

Lantmännen Agroetanol har beslutat att starta tillverkning av köldbärarsprit att användas i värmesystem. Försäljning kommer ske via Swed Handling som ligger granne med Agroetanols fabrik på Händelö i Norrköping, vilket innebär att det prisbelönade miljökombinatet utökar samarbetet med ännu ett företag i närområdet.

Tillverkningen startar nu för att köldbärarspriten i god tid ska kunna levereras ut inför uppvärmningssäsongen. Den nya produkten ska användas i jord- och bergvärmeanläggningar. Köldbärarspriten har tagits fram tillsammans med Swed Handling inom Agroetanols utvecklingsprogram som syftar till att bredda användningsområdet för den miljö- och klimatsmarta etanol som Agroetanol tillverkar jämsides med djurfoder och koldioxid.

– Det här är ett exempel på att gräva där man står. Vi vill bredda vårt användningsområde för etanol och vi vill få den marknadsförd av en organisation som redan har upparbetade kundkontakter för det specifika användningsområdet, säger Agroetanols vd Bengt-Olof Johansson.

Produkten krävde produktionstekniskt liten anpassning mot drivmedelsetanolen och försäljningskanalen fann vi i Swed Handling, vår granne här på Händelö vilket gör att vi minimerar transporterna till ett par hundra meter. Man kan verkligen tala om synergier och det här gör att vi kommer se om vi i samarbete med Swed Handling kan utveckla fler nya produkter, säger Bengt-Olof Johansson.

Swed Handling kommer svara för försäljning, paketering och distribution till kunderna, vilka är företag som installerar, underhåller och förser värmeanläggningar över hela Sverige med det som behövs för värmeanläggningars funktion.

– För oss betyder det här att vi vet var råvaran kommer ifrån och kan därmed garantera villaägare och professionella fastighetsförvaltare köldbärarspritens miljö- och klimatprestanda. Tillverkningen och korta transporter sker med miljötänkande i fokus vilket ger hållbarhetsegenskaper i världsklass och minimerar utsläppen av växthusgaser. Ett kvitto på att det är rätt tänkt är att vi tack vare detta nu landat en stor order från en ny kund, säger Swed Handlings vd Rickard Andersson.

Vid frågor, kontakta gärna:
Markus Olsson, affärschef Lantmännen Agroetanol, tel: 010-556 14 54
Rickard Andersson, vd Swed Handling, tel 011-24 84 84

Om Lantmännen Agroetanol
Lantmännen Agroetanol är Sveriges enda storskaliga tillverkare och leverantör av spannmålsbaserad drivmedelsetanol. Kunder är huvudsakligen de stora oljebolagen där etanolen används för låginblandning i bensin och för  framställning av E85. På företagets anläggning på Händelö i Norrköping tillverkade företaget under 2013 cirka 30 miljoner liter etanol och cirka 180 000 ton proteinfoder. Tack vare att processenergin i tillverkningen är biobränslebaserad och att nästan hela spannmålsråvaran tas tillvara, blir energiutbytet mycket bra och koldioxidutsläppen från etanolen minskar med upp till 70 procent jämfört med bensin. Företaget ägs av Lantmännen och ingår i division Energi. Läs gärna mer på www.agroetanol.se  

Om Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vi ägs av 32 000 svenska lantbrukare, har cirka 8 500 anställda, har närvaro i ett 20-tal länder och omsätter 33 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela kedjan så kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen 

Om Swed Handling
Swed Handling är en kemikaliedistributör med huvudkontor och lager i Norrköping, kontor och lager i Gävle, samt försäljningskontor i Stockholm, Borås och Lund. Swed Handling har ca: 50 anställda. I företaget finns även dotterbolaget Kemiverken AB i Skänninge, med 6 st. anställda. Verksamheten utgörs av försäljning av flytande och fasta kemikalier till industri, kommun/landsting, färggross etc.