Lantmännens poolpriser på spannmål över nivån för spotpriser

Pressmeddelanden, 2014

Lantmännen Lantbruk presenterar idag sina priser för Pool 1. Priserna i poolen ligger över den genomsnittliga nivån för spotpriser. Stora globala skördar och fallande spannmålspriser har präglat spannmålsmarknaden under poolperioden.

Stora skördar i EU och övriga världen samt större lager har lett till en pressad spannmålsmarknad med sjunkande priser som följd. Men genom tidiga försäljningar är Lantmännen Lantbruks poolpriser över den genomsnittliga nivån för spotpriser, det vill säga det dagliga priset. För kvarnvete i Skåne betalas exempelvis 1430 kronor per ton att jämföra med priset under skördeperioden som var 100-150 kr lägre per ton. 

-          Det blev återigen ett år med priser som rört sig kraftigt och på en sådan marknad är det viktigt att ha en försäljningsstrategi som spannmålsodlare. Poolavtalet är därför en naturlig del i en försäljningsstrategi på gårdsnivå, förklarar Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten på Lantmännen Lantbruk.

-          Volymen i poolen har ökat kraftigt, vi pratar om en tredubbling de senaste fyra åren och en dubblering mot ifjol. Detta är givetvis mycket glädjande och ett kvitto på att lantbrukarna varit nöjda med de poolpriser vi presterat, säger Johan Andersson, divisionschef på Lantmännen Lantbruk.

Poolpriserna beror på hur väl Lantmännen Lantbruk lyckats med handeln och riskhanteringen av spannmål under perioden. Den huvudsakliga försäljningsperioden sträcker sig mellan juni och oktober. Slutbetalning till de lantbrukare som tecknat poolavtal sker under vecka 50.

I bifogat material ges några exempel på priser per prisområde.