Lantmännen vinner priset - Årets Mest Talangfulla Företag

Pressmeddelanden, 2014

Ett av Sveriges största talangnätverk, 4 Potentials, har under det senaste året belyst hur Lantmännen  och andra företag arbetar med att attrahera, rekrytera, och utveckla talangfulla medarbetare. För att premiera det företag som gör detta bäst har 4 Potentials instiftat ett pris - Årets Mest Talangfulla Företag. Lantmännen är nu utsett som vinnare och får priset ”Årets mest talangfulla företag” i kamp med H&M, Google och BCG.

4 Potentials styrelse och 6000 talanger inom nätverket har utsett de fyra företag som lyckats bäst med att attrahera, rekrytera och utveckla talangfulla medarbetare. I december 2013 nominerades Lantmännen tillsammans med H&M, Google och Boston Consulting Group. Efter juryarbete där Lantmännens Elisabeth Wallin Mononen, Frida Tydén och Daniel Aglöv intervjuades avgjordes tävlingen med Lantmännen som vinnare.

– Att vi får detta pris är ett tydligt resultat av att Lantmännen under de senaste åren har arbetat fokuserat med att utveckla talangfulla medarbetare. En av de viktigaste uttalade ledstjärnorna för ledare i vårt företag är just ”Grow Talent” – det vill säga att satsa på att utveckla förmågor. Det är en viktig del i att göra Lantmännen till ett ännu mer framgångsrikt företag, där alla våra medarbetare bidrar med engagemang och kunnande, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

– Det är fantastiskt att vi vinner över erkänt duktiga företag som Google, H&M och BCG i finalen och oerhört inspirerande att vårt hårda arbete med kompetens- och ledarutveckling och employer branding uppmärksammas. Vi är stolta för det här priset och alla medarbetare som varje dag är de viktigaste ambassadörerna för Lantmännen som arbetsgivare har en stor del i utmärkelsen, säger Elisabeth Wallin Mononen, HR-direktör.

Juryns motivering: Årets mest talangfulla företag har genomfört en imponerande resa de senaste åren. De har likt en hårt arbetande idrottare tagit steg för steg – till att numera stå högst upp på pallen – om man ser till hur företaget arbetar med att attrahera, rekrytera och utveckla sina talanger. Ett gediget uthålligt arbete från bolagets personalavdelning i kombination med en djup förankring från koncernledning och hos alla företagets ledare har lett till att man idag har ett mycket attraktivt traineeprogram, ökat kvaliteten hos de arbetssökande markant samt  behåller de främsta talangerna.

En nära relation mellan personalavdelning, ledare oh medarbetare har medfört att företagets anställda i dag har en tydligare bild över hur de presterar, möjliga karriärvägar och vilka värderingar och ledstjärnor man skall arbeta efter och utveckla företaget genom. Medarbetarnas personlighet, potential och prestation har kommit i fokus på ett sammanhängande vis vilket har lett till att allt fler vill vara en del av detta företags framtida utveckling.

För mer information:
Frida Tydén chef för Organisations- och Ledarutveckling samt Internkommunikation
Mobiltelefon : +46706534364
frida.tyden@lantmannen.com

 http://www.4potentials.se