Lantmännen utser Jon Orvendal till ”Årets ekorådgivare”

Pressmeddelanden, 2014

Under kvällen gick Ekogalan av stapeln på Grand Hôtel i Stockholm. Priset ”Årets ekorådgivare”, instiftat av Lantmännen Lantbruk, gick i år till Jon Orvendal, växtodlingsrådgivare på Lantmännen VäxtRåd i Enköping.

På Ekogalan prisas personer och organisationer som under året utmärkt sig inom ekobranschen. Priset ”Årets ekorådgivare” är instiftat av Lantmännen Lantbruk tillsammans med Ekoweb för att lyfta fram drivna personer och företag inom svenskt ekologiskt lantbruk.

Utmärkelsen ska gå till en person som på ett initiativrikt sätt genom sin rådgivande roll bidragit till att öka lönsamheten och effektiviteten inom svenskt jordbruk. Lantmännen Lantbruk har i år utsett Jon Orvendal till Årets ekorådgivare. Priset delades ut av Lantbruks divisionschef Johan Andersson.

Juryns motivering:
Med fokus på effektivisering i den ekologiska jordbruksproduktionen och ett stort engagemang har Jon snabbt blivit en rådgivare att räkna med inom den ekologiska rådgivningen. Jon belyser de ekonomiska faktorerna inom den ekologiska produktionen genom bland annat djupgående kalkyler som vägledning i lantbrukarens företagsbeslut.

Jon Orvendal från Heby är specialist på ekologisk odling och arbetar med växtodlingsrådgivning i Västmanland och Uppland.

- Det känns väldigt smickrande att få denna utmärkelse. Det bekräftar att kommunikationen mellan oss på Lantmännen VäxtRåd, andra rådgivare, forskare, marknadskunniga och inte minst våra lantbrukskunder fungerar på ett bra sätt. Vi eftersträvar att vara länken mellan alla dessa aktörer inom ekologisk odling, och detta visar att vi är på rätt väg, säger Jon Orvendal.