Lantmännen Lantbruk omorganiserar

Nyheter, 2014

Lantmännen Lantbruk omorganiserar för att stärka företagets affär, med fokus på att skapa närhet till kund och lönsam tillväxt. I samband med detta kommer cirka 100 tjänster huvudsakligen i Malmö att försvinna. Den nya organisationen gäller från den 1 augusti 2014 

– Självklart är det tråkigt att flera av våra medarbetare lämnar Lantmännen Lantbruk, men samtidigt bedömer vi att detta är ett nödvändigt steg att ta för att stärka vår konkurrenskraft efter två år med svag försäljningsutveckling, säger Johan Andersson, divisionschef Lantmännen Lantbruk.

Lantmännen Lantbruk omformar sin organisation för att skapa möjligheter till en långsiktig tillväxt för sina respektive affärer. Det innebär att vissa tjänster omvandlas och att andra försvinner. En central del i förändringen är förbättrad samordning vilket leder till neddragningar på tjänstemannasidan.

– Vi går nu in i nästa fas för att bättre kunna möta ökande krav från våra kunder och ägare. Vi vill skapa förutsättningar för att kunna bidra till ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk i Sverige., fortsätter Johan Andersson.

De anställda har informerats och diskussioner med fackliga företrädare har inletts. MBL-förhandlingar genomförs i april och maj. Den nya organisationen kommer att träda i kraft från och med den första augusti 2014.

Vid frågor kontakta:
Johan Andersson, divisionschef på Lantmännen Lantbruk 010-5564046, johan.andersson@lantmannen.com
Ann Kristin Kongstad HR-chef på Lantmännen Lantbruk, 010-5560517, ann.kristin.kongstad@lantmannen.com