Lantmännen fortsätter att öka andelen certifierad soja

Pressmeddelanden, 2014

Det första delmålet i Lantmännens arbete för att bidra till en mer ansvarsfull produktion av soja är uppnått. Lantmännen fortsätter öka andelen RTRS*-certifierad soja, från 37 procent år 2012 till 50 procent år 2013.

Det är en milstolpe och ett viktigt delmål i sojaarbetet som vi nådde 2013. Det har varit en lång resa, från start 2007 till i dag, då vi nått 50 procent. Strategin har varit baserad på att stödja det ledande internationella initiativet för utveckling av en mer ansvarsfull sojaproduktion och att påverka genom att ligga i framkant. Det goda samarbetet med våra sojaleverantörer Denofa och Cefetra har varit en av förutsättningarna för att nå det mål vi gjort i år. För att ta nästa steg krävs fortsatt och fördjupat samarbete i värdekedjan, med våra leverantörer och kunder, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

De första viktiga stegen för en hållbar sojaproduktion är tagna, men det återstår fortfarande mycket arbete. Den globala efterfrågan på certifierad soja från de sydamerikanska odlingarna är fortfarande svag och innebär i dagsläget ett hinder för utvecklingen av en mer ansvarsfullt odlad soja.

Lantmännen spelar därför, även som en mindre aktör på den globala marknaden, en viktig och konkret roll genom att stärka efterfrågan på RTRS-certifierad soja. Det holländska företaget Cefetra är en av Lantmännens leverantörer och de vittnar om betydelsen av efterfrågan på marknaden.

 Grunden för Cefetras framgång angående RTRS-certifieringsprogrammet är samarbete med bönder i Sydamerika och stöd av fodertillverkare i Europa. Det långsiktiga åtagande som gjorts av Lantmännen, att efterfråga certifierad soja, har skapat ett värdefullt incitament för sojabönder, att investera i ansvarsfull sojaproduktion och att samarbeta kring certifiering, säger Roel Baakman ansvarig för Sustainability & Nutrition på Cefetra.

– Det är viktigt att hela värdekedjan är engagerad och vi märker att det finns ett tydligt och växande engagemang bland många aktörer i den svenska livsmedelskedjan. Lantmännen fortsätter att vara en viktig del i denna utveckling och vi ser fram emot att ta nästa steg tillsammans med våra kollegor i branschen, avslutar Claes Johansson.

Att uppnå det viktiga delmålet i sojaarbetet är ett viktigt steg mot hållbar utveckling som Lantmännen tagit under året. Lantmännens ”Årsredovisning med hållbarhetsredovisning” för 2013 är nu publicerad på webben och där kan du läsa mer om viktiga frågor för Lantmännen under året och planerna framåt.

*RTRS: Round Table on Responsible Soy

Här kan du läsa mer om Lantmännens arbete med soja http://lantmannen.se/omlantmannen/vart-ansvar/Fokusfragor/soja/