Lantmännen Fastigheter säljer bostadsbyggrätter om 7 200 kvm BTA i Almby i östra Örebro till Riksbyggen

Pressmeddelanden, 2014

Byggrätterna är en del av en exploateringsfastighet i Almby i östra Örebro och omfattar fyra punkthus om cirka 7 200 BTA. Almby är beläget naturskönt med utsikt över Hjälmaren och intill naturreservatet Oset med rikt fågelliv. Området Norra Ormesta i Almby är under utveckling och här planeras att byggas cirka 600 nya bostäder.

- Försäljningen är en del i Lantmännen Fastigheters strategi att förädla fastigheter genom detaljplanearbete och sälja vid färdig plan, berättar Bo Lindskog, utvecklingschef- och t f fastighetschef på Lantmännen.

Riksbyggen gör genom förvärvet återtåg inpå Örebromarkanden.

BTA= Bruttoarean är alla våningsplans area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida. I bruttoarean inräknas bland annat mellanvåningar.

För mer information:
Bo Lindskog, utvecklingschef- och t f fastighetschef Lantmännen 010 5563351
Christofer Salmén, utvecklingschef Lantmännen 010 5561245