Lantmännen Fastigheter förvärvar ICA kvantum i Svedala

Pressmeddelanden, 2014

Lantmännen Fastigheter har förvärvat en ICA kvantum fastighet på 3 800 m2 i Svedala från ICA Fastigheter. Lantmännen Fastigheter är ett bolag i Lantmännensfären och ett av Sveriges större fastighetsbolag med cirka 150 förvaltningsobjekt på 80 orter.

Förvärvet är en del i Lantmännen Fastigheters strategi att bygga upp en portfölj med livsmedelsbutiker i Sverige i kommersiellt attraktiva lägen.

– Lantmännen fastigheters ambition är att fortsätta förvärva eller uppföra flera livsmedelsbutiker då vi ser ägande av livsmedelsbutiker som långsiktigt goda investeringar för våra ägare, svenska bönder. Att äga livsmedelsbutiker runt om i Sverige är även ett bra komplement till befintlig portfölj med cirka 150 förvaltningsobjekt på 80 orter i runt om i Sverige, säger Mikael Nicander vd på Lantmännen Fastigheter.

Lantmännen fastigheters ansvarfulla affärer

Lantmännen fastigheter arbetar med ansvarfulla affärer genom att sänka fastigheternas energiförbrukning, öka medvetenheten hos befintliga och potentiella hyresgäster, genomgöra miljöcertifiering (Green Building) om möjligt, och vid renovering och nybyggnation värdera valet av material ur ett hållbarhetsperspektiv.

För mer information kontakta gärna:
Mikael Nicander, vd Lantmännen Fastigheter
Jenny Svederman presschef Lantmännen +46 705874234