Lantmännen Agroetanol utvecklar klimatsmart teknik för återvinning av livsmedel

Pressmeddelanden, 2014

I dagsläget är det stora mängder livsmedel som inte äts upp samtidigt som livsmedelsrester inte utnyttjas maximalt i Sverige. För att ta tillvara denna samhällsresurs vidareutvecklar Agroetanol nu sin produktionsanläggning i Norrköping för att som ett komplement till spannmålsråvaran kunna ta hand om restprodukter från livsmedelsindustrin. I och med satsningen kommer även fler arbetstillfällen att skapas.

Agroetanol kommer i första hand att använda restprodukter från Lantmännens egen livsmedelsindustri. Det rör sig både om restprodukter från produktionsanläggningarna men även returer från till exempel butiker. Dessa restprodukter har historiskt kasserats istället för att utnyttjas och återanvändas och därmed bidra till ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle.

– För livsmedelsindustrin öppnas nu möjligheten till att restprodukterna kan omhändertas och återanvändas som råvara till proteinrikt djurfoder och fordonsbränsle i form av etanol med en världsledande koldioxidreduktion på 95 procent jämfört med traditionell bensin och diesel, säger Lantmännen Agroetanols vd Bengt Olof Johansson.

Parallellt med att livsmedelsindustrins restprodukter börjar användas kommer en ny maskin tas i drift som kan ta hand om livsmedelsprodukter i både plast- och pappersförpackningar och konservburkar. I och med det kommer Agroetanol kunna ta hand om matvarureturer på ett effektivt sätt. För att köra den nya utrustningen har ett antal nya tjänster skapats och ytterligare personal kommer att anställas under 2015.

– Matsvinnet är både i Sverige och globalt en av de största hållbarhetsutmaningarna. Det är fortfarande kolossalt stora mängder mat som aldrig äts upp. Matsvinnet sker i hemmen, i affärer och på restauranger. Genom att ta omhand restprodukter i sin och andras livsmedelsproduktion visar vi på Lantmännen att vi tar ansvar från jord till bord i hela produktionskedjan. Det kallar vi klimatsmart, säger Peter Nimrodsson, platschef för Lantmännen Agroetanol AB.

Vid frågor, kontakta gärna:
Peter Nimrodsson, platschef Lantmännen Agroetanol, tel: 010-556 14 37 alt 070 652 98 72
Martin Engström, projektledare Lantmännen Agroetanol AB, tel: 010-556 14 52