Lantmännen Agroetanol tvingas anpassa sin kapacitet till följd av politiska beslut och varslar 25 personer i Norrköping

Nyheter, 2014

Förändrade politiska beslut om styrmedel för etanol gör att Lantmännen Agroetanol tvingats ta upp förhandlingar om att varsla 25 personer på anläggningen i Norrköping. De nya styrmedlen för etanol träder i kraft den 1 maj och innebär att subventionerad etanol kommer sätta stark press på produktion och försäljning av extremt klimateffektiv svensktillverkad etanol. Agroetanol vidtar därför nu åtgärder för att anpassa verksamheten till en framtida neddragen produktion.

Lantmännen Agroetanol har i dag vid en personalinformation varslat om att företaget behöver se över sin organisation och att en övertalighet om 25 personer förutses. Indirekt påverkas betydligt fler arbetstillfällen, främst hos åkerier, underleverantörer och lantbruk i regionen.

Agroetanol har kallat samtliga fackförbund till förhandling om uppsägning på grund av arbetsbrist.

Enligt regerings- och riksdagsbeslut kommer styrmedlen för etanol att förändras från den 1 maj 2014. De nya styrmedlen innebär att subventionerad och mindre klimateffektiv etanol kommer att sätta stark press på svensk produktion av etanol.

Syftet med att använda etanol och andra biodrivmedel är att minska transporternas utsläpp av klimatgaser, men förändringen av styrmedlen riskerar att öka utsläppen. Styrning mot användning av de mest klimat- och kostnadseffektiva biodrivmedlen saknas i dag, trots att dessa kan reducera utsläppen mer än dubbelt så mycket som de mindre effektiva biodrivmedlen. Detta leder till sämre förutsättningar för svensk biodrivmedelsproduktion och ökar dessutom kostnaderna för staten och bilisterna. Det kan åtgärdas genom att man omgående inför styrmedel inriktade på klimatprestanda. Länder såsom till exempel Finland, Tyskland och USA kommer att införa sådana och föreslås även i utredningen om en fossiloberoende fordonsflotta.

– För att anpassa produktionsvolymerna till de drastiskt förändrade marknadsförutsättningar som sker 1 maj stängde vi i januari en av våra två produktionslinjer och nu måste vi tyvärr varsla 25 personer. Vi hoppas kunna upprätthålla vår produktion tills moderna styrmedel som premierar klimat- och kostnadseffektivitet införs. Produktionskostnaderna för miljövänlig och klimateffektiv etanol är högre än för etanol med lägre miljönytta. Med en av världens bästa etanolanläggningar räds vi inte konkurrens, men konkurrensen måste bygga på någorlunda lika och stabila villkor. Att politikerna inför system där subventionerad och miljömässigt sämre etanol slår undan benen på en anläggning i världsklass och de arbetstillfällen som skapas är upprörande, säger vd Bengt Olof Johansson.

Det är med tungt hjärta vi tvingas minska vår lojala och kompetenta personalstyrka. Politikernas beslut om ändrade regler från den 1 maj är extra förvånande eftersom det går rakt emot regeringens egna mål om fler arbetstillfällen, trygg energiförsörjning och en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Vi är en framtidsbransch där många fler arbetstillfällen kan skapas och borde uppmuntras istället för att stjälpas, avslutar Bengt Olof Johansson.