Välkommen till Händelö, president Obama!

Pressmeddelanden, 2013

Under nästa vecka besöker Barack Obama Sverige.  Lantmännen har tagit tillfället i akt att bjuda in presidenten till Lantmännen Agroetanol och Händelökombinatet i Norrköping för ett studiebesök och diskussion om effektiv produktion av förnybara drivmedel samt vikten av politiskt ledarskap kopplat till energi- och klimatfrågor.

Den 4-5 september kommer den amerikanska presidenten på besök till Sverige. President Obama har under sitt ledarskap antagit ambitiösa klimat- och energimål, vilket visar på en vilja att förändra USA:s ansvar i den globala klimatfrågan. I Norrköping finns ett av världens främsta energikombinat där förnybara och hållbara energiprodukter produceras i integrerade och effektiva processer, och där den enas restprodukt blir den andres råvara.

Lantmännen Agroetanol, Svensk Biogas, E.ON och Norrköpings kommun ingår i företagsnätverket som utgör Händelös energikombinat. I en lång utvecklingsprocess har företagens energiprocesser kopplats samman. E.ON:s kraftvärmeverk producerar ånga, el och fjärrvärme från avfall och biobränsle. Ångan levereras till Lantmännen Agroetanol, som producerar etanol med en klimatnytta i världsklass. Restprodukter från etanoltillverkningen blir sedan till biogas i Svensk Biogas anläggning och biogasen får avsättning som drivmedel, bland annat till den lokala kollektivtrafiken. Tillsammans har nu dessa aktörer bjudit in president Obama till ett besök i Norrköping under hans Sverigevistelse.

- Vi i Norrköpings kommun är mycket stolta över Händelökombinatet. Företagens samarbete möjliggör produktion av hållbara energiprodukter och tjänster som bidrar till ett bättre klimat. Det vore en ära att få visa upp vår verksamhet för den amerikanska presidenten, säger kommunalråd Eva Andersson.

Inbjudan till den amerikanska presidenten finns bifogat.

Vid frågor kontakta:
Frida Källström, tel +46 (0) 105561033, frida.kallstrom@lantmannen.com