Regeringen höjer priset vid pumpen till ingen nytta för klimatet

Nyheter, 2013

Ökade kostnader för bilägarna, löftesbrott och snedvridna konkurrensvillkor för världsledande svensk etanol. Listan med försämringar är tyvärr lång när regeringens förslag om kvotplikt nu presenterats.

Mest uppseendeväckande är att regeringens löfte och riksdagens beslut att minska transporternas utsläpp av koldioxid med 600 000 ton inte ens nås till hälften. Dessutom leder förslaget till ökade kostnader på minst en halv miljard kronor för de svenska bilägarna. Lantmännen anser att regeringen har misslyckats med att ta fram ett trovärdigt och kostnadseffektivt styrmedelspaket.

Regeringen ignorerar att förmågan att reducera koldioxidutsläppen varierar kraftigt mellan olika biodrivmedel. Att i linje med andra EU-länder styra mot biodrivmedel med störst klimatnytta skulle ha stor betydelse för kostnadseffektiviteten. Att regeringen inte vill styra mot de bästa biodrivmedlen är ekonomiskt olyckligt för bilägarna och alla svenska biodrivmedelsproducenter, som är världsledande i klimatnytta.

- Den tyska regeringen har redan beslutat att styra mot de mest klimateffektiva biodrivmedlen, vi önskar att den svenska regeringen hade orkat göra det samma, säger Carl von Schantz, divisionschef för Lantmännen Energi.

Regeringen vill avskaffa nuvarande krav på ren (odenaturerad) etanol, vilket gör att amerikansk majsetanol med sämre klimatnytta får användas. Det kullkastar riksdagens mål om 600 000 ton och snedvrider konkurrensen för världsledande svensk etanolproduktion. I USA har man länge subventionerat etanolindustrin och det är tillåtet att använda billig GMO-majs och obeskattad fossil energi i hela produktionskedjan. Amerikansk etanol reducerar utsläppen med 20 procent, medan svensk etanol reducerar med 70 procent, vilket höjs till 95 procent 2014.

- Regeringen måste ta ansvar för gjorda industriella investeringar och bilägarnas pengar. För befintliga och kommande investeringar i biodrivmedelsproduktion är det helt avgörande att behålla de konkurrensförutsättningar som var premissen för Lantmännens etanolinvestering på två miljarder kronor. Vårt krav är att riksdagen nu tillser att nuvarande system med krav på odenaturerad etanol ska behållas tills verkligt klimateffektiva styrmedel införts, säger Carl von Schantz.

För ytterligare kommentarer, läs här Lantmännens sammanfattning och analys av kvotpliktsförslaget.

Vid frågor, kontakta Alarik Sandrup, näringspolitisk chef Lantmännen Energi:
Alarik.sandrup@lantmannen.com telefon: 0 10-556 09 53 mobil: 070 602 87 80

Eller Carl von Schantz, divisionschef för Lantmännen Energi.
Carl.von.schantz@lantmannen.com, telefon: 010-556 09 97 mobil: 076 135 86 88