Nybildat bolag blir ledande på den Nordiska kycklingmarknaden

Pressmeddelanden, 2013

CapVest  Equity Partner (”CapVest”) och Lantmännen ek för (”Lantmännen”)   bildar ett nytt ledande bolag inom kycklingmarknaden med över fem miljarder SEK i omsättning. Det nya bolaget förvärvar Kronfågelgruppen i Sverige och Danmark från Lantmännen och Cardinal Foods AS i Norge från CapMan. Ägarstrukturen ger rätt förutsättningar för att ytterligare utveckla affären på den internationella marknaden samt möjligheter till produktutveckling och innovation som ger ökat mervärde för konsument.

Det nya bolaget blir Nordens ledande aktör på kycklingmarknaden med 5,4 miljarder SEK i omsättning genom Kronfågel, SweHatch och Skånefågel i Sverige, Danpo i Danmark och Cardinal Foods i Norge. Leif Bergvall Hansen, nuvarande vd för Kronfågelgruppen är föreslagen som vd för bolaget.

– Livsmedelssektorn är en av våra främsta investeringssektorer eftersom livsmedel alltid är efterfrågat, samtidigt som sektorn erbjuder stora möjligheter till konsolidering och tillväxt. Vi ser det som en god möjlighet att tillsammans med ett kompetent ledningsteam och marknadsledande verksamheter, bygga en plattform som vi kan använda till grund för att växa och expandera, både lokalt och i större skala”, säger Kate Briant, partner på CapVest och blivande ordförande i det nya bolaget.

– Det här är en positiv affär för alla inblandade, där vi skapar en bra grund för ett starkt samlat fokus på kycklingaffären. Det kommer att gynna både ägare, uppfödare, kunder och konsumenter till exempel genom ökade resurser för produktutveckling. I och med affären realiserar Lantmännen det värdeskapande som byggts upp under vår tid som ägare av Kronfågelgruppen. Genom att tillsammans med CapVest skapa en ny marknadsledande aktör, får vi också del i den framtida värdetillväxten, säger Per Olof Nyman, vd för Lantmännen.

– Vårt uppdrag blir även i framtiden att leverera lokalt producerad kyckling av högsta kvalitet till våra kunder. De som jobbar inom Kronfågelgruppen och Cardinal Foods kommer att utveckla och bygga upp Nordens främsta verksamhet inom kycklingproduktion med ett fortsatt starkt fokus på kvalitet, djuromsorg, livsmedelssäkerhet och hållbarhet, säger Leif Bergvall Hansen, tilltänkt vd för det nya bolaget.

I det nya bolaget kommer CapVest att kontrollera 52 procent av rösterna och Lantmännen
48 procent. Transaktionen är villkorad av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter.

Huvudkontorets placering och bolagsnamnet kommer att meddelas senare.

För mer information var vänlig kontakta:
CapVest:       Via PR-byrån Wild Card; Kate Wild, Ben Hickey +44 207 257 6470
Lantmännen: Per Olof Nyman, vd och koncernchef för Lantmännen, tel: +46 706 57 42 47
Bengt-Olov Gunnarson, styrelseordförande +46 705 770 586

Leif Bergvall Hansen, tilltänkt vd för det nya bolaget +45 221 00 544

Om Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på varumärken är AXA, Kungsörnen, Kronfågel, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Lantmännen ägs av 33 500 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, har närvaro i 22 länder och omsätter 36,5 miljarder kronor. Företaget är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos ägarna. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela kedjan tar Lantmännen ansvar från jord till bord.
Läs gärna mer på: www.lantmannen.com

Om Kronfågel
Lantmännen Kronfågel är Nordens största kycklingproducent med marknadsledande positioner i Sverige och Danmark. Kronfågelgruppen producerar, säljer och marknadsför kyld, fryst och förädlad kyckling under de starka varumärkena Kronfågel, Danpo, Ivars, Chicky World och Kronfågel Stinas. Företaget har ca 1 200 medarbetare och en omsättning på ca 3, 5 miljarder kronor (2012).
Läs gärna mer på: www.kronfagel.se

Om CapVest
CapVest grundades 1999 och har huvudkontor i London, Storbritannien. Det är ett etablerat investeringsbolag med fokus på att investera i marknadsledande företag där det finns stor potential för tillväxt. CapVest är en aktiv part som under lång tid har bidragit till bestående utveckling och värdeförbättringar inom många bolag. Capvests företagsportfölj innehåller investeringar i konsumentvaror, sjukvård och tjänsteföretag i stora delar av Europa. Norden är en av CapVests huvudmarknader. Företaget har bland annat investerat i bageriföretaget Vaasan och renhållningsföretaget Reno Norden.
Läs gärna mer på: http://www.capvest.co.uk

Om Cardinal Foods AS
Cardinal Foods AS är en ledande aktör inom marknaden för vitt kött och ägg i Norge. Under varumärket ”Den Stolte Hane” levereras ägg och vitt kött till norska konsumenter. ”Vestfold Fugl” levererar produkter av kyckling, kalkon, höns och anka för foodservice; storhushålls- och industrimarknaden. Cardinal Foods fokuserar på hälsosamma, högkvalitativa färskvaror med stränga krav på kvalitet och livsmedelssäkerhet i kombination med snabb innovation och effektiva produktionsanläggningar för fjäderfä och ägg. Hela värdekedjan från bonde till konsument kvalitetssäkras genom dotterbolagen Jaerkylling AS och äggpackeriet Cardinal Foods Ski AS.Produkter. Cardinal Foods AS ägs av det finska riskkapitalbolaget CapMan.
Läs gärna mer på: www.cardinalfoods.no

Om CapMan
CapMan Group är ett privat finskt riskkapitalbolag som är börsnoterat. Bolaget grundades 1989 och har verksamhet i de nordiska länderna och i Ryssland och har som vision att 2020 vara det främsta privata riskkapitalbolaget i Europa. Företaget har mer än 20 års erfarenhet som partner för institutionella investerare, entreprenörer och företag. För närvarande har bolaget i fyra viktiga investeringsområden Buyout, Ryssland, Public Market och Fastigheter. Kontor finns i Helsingfors, Stockholm, Oslo, Moskva och Luxemburg.
Läs gärna mer på: http://www.capman.com

Ladda ned filer här