Lena Philipson och Fredrik Daveby föreslås till nya styrelseledamöter i Lantmännen

Pressmeddelanden, 2013

Valberedningen för Lantmännens koncernstyrelse har presenterat sitt förslag till ny styrelse. Som nya styrelseledamöter föreslås Lena Philipson och Fredrik Daveby. Lantmännens stämma hålls den 6 maj i Stockholm.

Lantmännens koncernstyrelse har under 2012 bestått avBengt-Olov Gunnarson, Ulf Gundemark, Helle Kruse Nielsen, Per Lindahl, Nils Lundberg, Thomas Magnusson, Anitra Steen, Björn Wallin, Hans Wallemyr, vd och personalrepresentanter.

Mandattiden för styrelseledamöterna är två år. I år går mandattiden ut för Bengt-Olov Gunnarson, Per Lindahl, Nils Lundberg, Anitra Steen och Hans Wallemyr. Till omval föreslås Bengt-Olov Gunnarson, Per Lindahl och Nils Lundberg. Till nya ledamöter föreslås Lena Philipson och Fredrik Daveby.  

– Valberedningen föreslår nyval på Lena Philipson och Fredrik Daveby. Lena har stor erfarenhet av organisationsfrågor och bred kunskap om Lantmännen som bland annat styrelseledamot i flera dotterbolagsstyrelser. Lena har också en genuin förankring som lantbruksföretagare. Fredrik Daveby har en finansiell och strategisk inriktning och erfarenhet från ledande positioner inom olika lantbruksanknutna företag. Dessa två personer med olika kompetenser bedömer vi att Lantmännens koncernstyrelse kommer att ha stor nytta av säger Per-Olof Malm, valberedningens ordförande.

Lena Philipson är född 1962. Hon har en examen i marknadsekonomi och en fil kand inom strategiskt personalarbete. Lena driver ett jordbruk tillsammans med sin man med inriktning på växtodling utanför Skänninge. Lena är i dag ordförande i Lantmännens distrikt Östergötland och styrelseledamot i Agroetanol. Bland övriga uppdrag kan nämnas styrelseuppdrag i Sveriges Maskinringar.

Fredrik Daveby är född 1962. Han är utbildad ekonomagronom. Fredrik arbetar i dag som VD för Länsförsäkring Kronoberg och har tidigare arbetat på bland annat Södra Skogsägarna. Fredrik har en gård i Västerviks kommun med inriktning på skog och vallodling.

Lantmännens stämma hålls den 6 maj på Clarion Hotel Stockholm.

För frågor kontakta gärna:

Per-Olof Malm, valberedningens ordförande, tel. 070-848 71 84
Lena Philipson, tel. 070-568 12 85
Fredrik Daveby, tel 070-271 00 52