Lantmännen utvidgar lantbruksverksamheten genom förvärv i Polen

Pressmeddelanden, 2013

Lantmännen förvärvar tillsammans med danska DLG det polska lantbrukshandelsföretaget HaGe Polska från HaGe Kiel AG. HaGe Polska bedriver handel med spannmål och insatsvaror på den polska lantbruksmarknaden. Genom förvärvet stärker Lantmännen sin närvaro inom insatsvaror och spannmålshandel i Östersjöområdet.

Lantmännen har tillsammans med danska DLG träffat avtal med HaGe Kiel AG om förvärv av det polska lantbrukshandelsföretaget HaGe Polska. Lantmännen och DLG kommer efter förvärvet att ha en direkt ägarandel om vardera 50 procent i bolaget. Det säljande bolaget HaGe Kiel ägs av DLG (55%) Lantmännen (39%) och lokala tyska aktörer (6%). Genom affären som innebär att Lantmännen blir direkt ägare i HaGe Polska stärks Lantmännens position på den polska marknaden.

HaGe Polska bedriver försäljning av insatsvaror till lantbruksföretag inom växtodling, såsom utsäde, växtnäring och växtskydd och handel av spannmål. HaGe Polskas omsättning 2012 uppgick till 1,1 Mdr SEK och verksamheten finns i huvudsak i västra Polen.

– Genom att gå in som direkt ägare i HaGe Polska, stärker vi vår närvaro på en stor och viktig europeisk lantbruksmarknad. Polen utgör både en betydande marknad idag, och är en viktig utvecklingsmarknad för Lantmännens samlade lantbrukserbjudande runt Östersjöområdet, säger Lantmännens koncernchef och vd Per Olof Nyman.

Polen är en betydelsefull lantbruksmarknad, inte minst vad det gäller spannmålshandel, och det polska jordbruket genomgår stora förändringar och utvecklas snabbt.

– Genom att vidareutveckla vår polska verksamhet kan vi ge konkurrenskraftiga erbjudanden både till lokala lantbrukare och till kunder inom foder- och spannmålsindustrin. Dessutom innebär förvärvet att Lantmännen ytterligare stärker sin internationella position på lantbruksmarknaden inom Östersjöområdet, fortsätter Per Olof Nyman.

Förvärvet beräknas slutföras under kvartal fyra och förutsätter berörda myndigheters godkännande.

För mer information kontakta:
Per Olof Nyman, vd och koncernchef, +4670657 42 47
per.olof.nyman@lantmannen.com

Monika Lekander, divisionschef Lantmännen Lantbruk, +46 70 606 61 91
monika.lekander@lantmannen.com