Lantmännen Reppe minskar koldioxidutsläppen med 95%

2013, Pressmeddelanden

Den 21 mars invigs Lantmännen Reppes bioenergipanna i Växjö. Konverteringen från eldningsolja till bioolja innebär att utsläppen av fossil koldioxid minskar med 95%.

Lantmännen Reppe förädlar vete till bland annat glukossirap. Med en god miljömedvetenhet genomförs kontinuerligt översyn av energisituationen för att skapa den mest miljövänliga och energieffektiva förädlingsprocessen av vete. I det här projektet har målsättningen varit att byta ut fossil eldningsolja mot förnybar bioolja, och för att klara hanteringskraven för biooljan krävdes en ombyggnation av oljesystemet och brännare till den befintliga oljepannan.

– Genom att byta bränsletyp har vi uppnått två viktiga mål. Dels miljöpåverkan – att minska utsläppen av fossil koldioxid från 7 000 ton/år till 350 ton/år. Dels en stor besparing genom minskad koldioxidbeskattning, säger Erik Tellgren, vd på Lantmännen Reppe.

Biooljan uppfyller EU:s hållbarhetskriterier för flytande biobränslen. Biooljan har sitt ursprung i Västeuropa och utgörs i huvudsak av restprodukter från raps-, solros- och sojaoljor.

- Lantmännen Reppe gör nu en investering för framtiden helt i linje med Lantmännens strategi för hållbar affärsutveckling. Vi tar även ett steg för att nå vårt tuffa klimatmål – 40% minskning av koldioxidutsläpp till år 2020, säger Carl von Schantz divisionschef för Lantmännen Energi.

Anläggningen startades med bioolja i mitten av september och sedan dess har man endast eldat upp det återstående lagret av fossil eldningsolja och har för övrigt drivit anläggningen med värme från biooljan.

Invigning med Nils Posse
Invigningen av Reppes nya bioenergipanna sker på Reppes anläggning i Växjö, torsdagen den 21 mars klockan 15.30 i närvaro av Växjös borgmästare Nils Posse.

Mer om Lantmännen Reppe
Reppe förädlar vete till fem huvudprodukter - vilka är glukossirap, vitalt vetegluten, etanol för human konsumtion, torkad och modifierad stärkelse samt foderråvara. Kunder finns inom livsmedelsindustrin och pappersindustrin. Reppe har anläggningar både i Växjö och i Lidköping.

Vid frågor, kontakta:
Erik Tellgren, vd Lantmännen Reppe, tel 010-556 22 37, erik.tellgren@lantmannen.com
Magnus Karlsson, processingenjör, tel 010-556 22 49, magnus.z.karlsson@lantmannen.com