Lantmännen Lantbruk inleder nytt utvecklings- och forskningssamarbete med Agrifirm och Felleskjøpet

Pressmeddelanden, 2013

Lantmännen Lantbruk och holländska Agrifirm utökar sitt forskningsarbete genom ett nytt samarbete med norska Felleskjøpet Fôrutvikling. Idag undertecknade de tre parterna ett samarbetsavtal på Lantmännens försöksgård Nötcenter Viken.

Målet med samarbetet är att stärka Lantmännens, Agrifirms och Felleskjøpets ledande positioner inom forskningsområdet samt möjliggöra en effektiv utveckling av nya produkter och foderkoncept för nötboskap, gris och fågel.

- I dagens snabbt föränderliga miljö har djurens välfärd och hälsa blivit allt viktigare, vilket har ökat behovet av en snabb utveckling av nya produkter och utfodringsstrategier. Vi är väldigt glada för samarbetet med Agrifirm och Felleskjøpet Fôrutvikling som kommer att bidra till mer hållbara råvaror och nya innovativa produkter inom området, säger Peter Annas, utvecklingschef, Lantmännen Lantbruk.

Det undertecknade samarbetsavtalet medför att de tre jordbrukskooperativen får tillgång till varandras forskningsanläggningar. Forskning på mjölkboskap kommer att bedrivas på Lantmännens försöksgård Nötcenter Viken utanför Falköping. Agrifirms försöksgård Laverdonk kommer att användas för forskning på gris, fjäderfä och  kalvar. Felleskjøpet Fôrutviklings försöksanläggningar kommer att nyttjas för gemensamma forskningsprojekt.

Lantmännen, Agrifirm och Felleskjøpet kommer fortsatt att driva egna forskningsprogram parallellt med de gemensamma forskningsprojekten.