Lantmännen Fastigheter utvecklar och hyr ut 7 500 m2 till LRF Media i Stadshagen

Pressmeddelanden, 2013

De nya lokalerna kommer att bli huvudkontor för LRF Media, ett helägt dotterbolag till Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Inflyttning är planerad till 2014. LRF Medias nya huvudkontor beräknas omfatta cirka 450 arbetsplatser i öppna och moderna kontorslösningar. Om - och tillbyggnaden kommer även att ge kvarteret en mer stadsmässig karaktär, ett nytt kafé och ett flertal gröna ytor med sittmöjligheter kommer att erbjudas.

Bild: Lantmännen Fastighet LRF Media- Vi ser fram emot att flytta in i nya, fräscha lokaler i Fristaden 5, som även ger oss möjlighet till en framtida expansion av verksamheten. Lokalerna är också belägna i anslutning till flera av de övriga företagen inom LRF, vilket främjar samverkan inom koncernen, säger Ruben Jacobsson, vd för LRF Media.

Om- och tillbyggnaden av huset, som uppfördes på 1950-talet, är Lantmännen Fastigheters största projekt någonsin. Utförandet är uppdelat på ungefär 25 delentreprenader. Ägare till fastigheten är Lantmännens pensionsstiftelse Grodden.

Området Stadshagen fortsätter att expandera i form av bostäder, kontor och handel och många stora företag väljer att flytta sina kontor till Stadshagen.

- Vi vill medverka till att utveckla Stadshagen till ett attraktivt arbetsområde och vi är glada att LRF Media har valt att flytta till Fristaden 5, säger Mikael Nicander, vd för Lantmännen Fastigheter.

Lantmännen Fastigheter som är Asset manager för Lantmännens pensionsstiftelse Grodden, kommer att utföra en om- och tillbyggnad av kvarteret Fristaden 5 i Stadshagen, Stockholm.

Vid frågor, kontakta:
Mikael Nicander, vd Lantmännen Fastigheter, tel 010 556 11 52, mikael.nicander@lantmannen.com
Ruben Jacobsson, vd LRF Media, tel 08 588 935 15, e-post ruben.jacobsson@lrfmedia.lrf.se

Lantmännen Fastigheter
Lantmännen Fastigheter AB är ett bolag i koncernen Lantmännen, och ett av Sveriges större fastighetsbolag med cirka 150 fastigheter på 80 orter. Lantmännens fastigheter är kommersiella lokaler som kontor, butiker, verkstäder, produktionslokaler och lager. Bolagets nettoomsättning är cirka 300 miljoner kronor (2011).