Klimatinriktade styrmedel viktiga för fossiloberoende fordonsflotta

Nyheter, 2013

Utredningen om en fossiloberoende fordonsflotta lyfter fram viktiga förslag för att konkretisera arbetet med att uppnå de svenska klimatmålen.

- Utredningen är omfattande och i ett första steg bör de åtgärder som är mest kostnadseffektiva för samhället genomföras. Detta gäller särskilt utredningens förslag med styrning mot bättre klimateffektivitet för biodrivmedel, säger Carl von Schantz, divisionschef för Lantmännen Energi.

Lantmännen Energi delar utredningens uppfattning om att Sverige ska vara teknikledande för en kostnadseffektiv och jobbskapande omställning mot en långsiktigt hållbar transportsektor. Detta skapar tusentals jobb inom jord, skog samt biodrivmedels- och fordonsindustrin, samtidigt som transporternas klimatpåverkan minskar.

Utredningen om en fossiloberoende fordonsflotta lämnar en rad förslag på åtgärder, både på lång och kort sikt. Det allra viktigaste är att omgående utreda, besluta om och införa kostnadseffektiv klimatstyrning för biodrivmedel. Att samtidigt snabbutreda den minskande användningen av E85 och fatta nödvändiga beslut i samarbete med branschen redan under 2014 är ytterligare en väsentlig åtgärd.

- Lantmännen Energis biodrivmedel har världsledande hög klimatgasreduktion och delar av utredningens förslag skulle innebära att vi kan fortsätta utveckla och investera i svensk klimateffektiv biodrivmedelsproduktion, fortsätter Carl von Schantz.

Vid frågor kontakta:

Carl von Schantz, chef Lantmännen division Energi, 076-135 86 88 , carl.von.schantz@lantmannen.com
Alarik Sandrup, näringspolitisk chef Lantmännen division Energi, 0706-02 87 80, alarik.sandrup@lantmannen.com