Johan Andersson ny chef för division Lantbruk från 1 januari 2014

Pressmeddelanden, 2013

Johan Andersson, idag verkställande direktör för slakteriföretaget KLS Ugglarps inom Danish Crown, har utsetts till ny chef för Lantmännens division Lantbruk från den 1 januari 2014. Monika Lekander kvarstår som divisionschef tills Johan tillträder. Monika, som sedan 2010 är chef för Lantmännens division Lantbruk, kommer att gå in i en ny roll med mer internationell inriktning.

– Jag är mycket nöjd att vi som Monikas efterträdare kunnat rekrytera Johan Andersson, som idag är verkställande direktör för KLS Ugglarps. Johan har förståelse för och kunskap om lantbrukets förutsättningar och har i sina tidigare ledarroller visat förmåga att framgångsrikt kunna utveckla affärer liksom att bygga starka kontaktnät i branschen, förmågor som är viktiga för division Lantbruks fortsatta utveckling, säger Per Olof Nyman, verkställande direktör och koncernchef för Lantmännen.

Johan Andersson är 48 år och har sedan 2009 varit verkställande direktör för KLS Ugglarps som är ett dotterbolag till det lantbrukarägda Danish Crown. Han har i tjugo år arbetat i ledande positioner med anknytning till lantbruket, bland annat inom Scan, och har därigenom en gedigen erfarenhet av såväl utvecklingsrelaterade marknadsfrågor som inköpsutmaningar.

– Division Lantbruk har under de senaste åren genomgått betydande förändringar. Jag ser fram emot att ta över och fortsätta utveckla Lantbruksdivisionen till en effektiv inköps-, försäljnings- och serviceorganisation för svenska lantbrukare, säger Johan Andersson.

Monika har under sin tid som chef för division Lantbruk framgångsrikt initierat och genomfört första fasen i en omfattande förändringsprocess.

– När vi nu går in i nästa fas för att växa affären och bättre kunna möta ökande krav från våra kunder och ägare går Monika vidare till andra uppgifter inom Lantmännen. Hon kommer att ansvara för ett antal strategiskt prioriterade projekt och därigenom aktivt bidra till att utforma Lantmännens inriktning för framtiden. Monika kommer fortsätta att rapportera till mig och även kvarstå som en av Lantmännens representanter i HaGe Kiels styrelse, avslutar Per Olof Nyman.

Vid frågor, kontakta

Per Olof Nyman, vd och koncernchef, per.olof.nyman@lantmannen.com, +4670657 42 47

Bengt-Olov Gunnarson, styrelseordförande, gunnarsons.jordbruk@boremail.com, +46705770586

För bilder:
http://lantmannen.se/omlantmannen/Press-och-media/Bilder/

Sökord: Johan Andersson