Bra skördepotential i väst trots nederbörd

Pressmeddelanden, 2013

Trots lokalt regn ser skördepotentialen i Västra Sverige bra ut. Låg höstsådd har ersatts av vårgrödor som ser ut att ge bra avkastning.

Västra Sverige
Vad gäller grödornas skördepotential ser skörden i västra Sverige bra ut. Av förklarliga skäl förekommer det variationer, men den höstsådda arealen ser överlag bra ut. På grund av den utdragna skörden i höstas är höstsådda arealer små i år, ca hälften med normalår. En stor del av höstrapsen klarade inte vintern och har istället ersatts av vårraps och vårsäd. Höstrapsen som finns kvar ser överlag bra ut.

På många håll ser vårgrödorna mycket bra ut och framförallt i Skaraborg där vårsådden skedde på tjäle. I det stora hela är potentialen i de vårsådda grödorna i västra Sverige bättre än normalt. Stora mängder lokal nederbörd har på några håll påverkat vårsäden negativt
På Värmlandsnäs har det lokalt fallit stora mängder regn som har resulterat i vattenskador på fälten. Även i Bohuslän där vårbruket skedde senare än normalt är flera fält gula och vattensjuka. I Dalsland är grödorna överlag bra men variationer förekommer.

Skörden beräknas ligga cirka 2 veckor senare än normalt. Skörd som är sådd på tjäle ligger någorlunda normalt i tiden medan mycket av vårsäden beräknas skördas cirka en vecka senare än normalt.

För mer information, kontakta gärna vår ägare och lantbrukare:

Ove Gustafsson, Bohuslän-Dal
070-510 94 84
ove.forstena.gard@telia.com

Inge Erlandsson, Skaraborg
070-843 64 29
inge.erlandson@minpost.nu

Jennie Rudvall, presskontakt Lantmännen
073-37 79 06
jennie.rudvall@lantmannen.com

Bilder:

http://lantmannen.se/omlantmannen/press--media/Pressbilder1/Bildbank/