Regeringen: ökade bensinpriser – noll klimatnytta

Pressmeddelanden, 2012

Idag bemöter Lantmännen regeringens förslag om förändrade styrmedel för biodrivmedel. Regeringens förslag slopar grön skatteväxling och ökar drivmedelspriserna. Användning av etanol med minimal klimatnytta kommer dessutom att öka i Sverige jämfört med den etanol som hittills använts.

- Detta kan bara ses som ett svek både mot den gröna omställningen och mot landets bilister. En förflyttning av beslut om vår framtida miljö från pumpen till byråkratin, säger Carl von Schantz, divisionschef Lantmännen Energi.

Enligt Lantmännens beräkningar är konsekvensen av regeringens förslag för landets bilägare att de måste betala mer skatt till staten när de tankar sin bil. Förslaget riskerar även att ge konsekvenser för riksdagens fastlagda klimatmål eftersom det innebär att Sverige kommer att få en ökad användning av etanol med lägre klimatnytta. Effekten av etanol med lägre klimatnytta är nämligen att koldioxidutsläppen kan öka med upp till 350 000 ton årligen.

- Erfarenheten från Finland, Nederländerna och Storbritannien - som redan tillämpar den svenska regeringens föreslagna regler - visar på negativa klimatkonsekvenser, och att gröna jobb går förlorade, säger Carl von Schantz.

Lantmännen har överlämnat sitt remissyttrande om styrmedel för biodrivmedel till regeringen. Bakgrunden är regeringens vårproposition med förslag om förändrade styrmedel, däribland införande av energiskatt och en detaljreglerande kvotplikt för låginblandade biodrivmedel. Kvotplikten innebär att Sverige lämnar nuvarande system med grön skatteväxling för biodrivmedel, något som skapat tiotusentals gröna arbetstillfällen i bioenergibranschen. I och med förslaget intervenerar staten marknaden och pekar ut specifika drivmedel och exakta volymer som de svenska bilägarna ska använda.

- Med grund i politiska beslut har Lantmännen genomfört miljardinvesteringar för utvecklingen av svensk hållbar etanolproduktion. Den snabba ökningen av klimateffektiva biodrivmedel har gjort att Sverige tagit en tätposition i det globala klimatarbetet. Något som nu hotas. Vi hoppas istället att regeringen antar vår invit om en dialog med branschen gällande utformningen av ett stabilt och långsiktigt regelverk som skapar konkurrenskraft för klimatnyttiga biodrivmedel, säger Carl von Schantz.

För mer information, kontakta:
Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef på Lantmännen, mobil: 070-602 87 80 alarik.sandrup@lantmannen.com
Frida Källström, Utredare Näringspolitik mobil: 070-221 82 23 eller e-post: frida.kallstrom@lantmannen.com

Eller läs mer på: www.lantmannen.com eller www.lantmannen.com/energiblogg