Positiv skördeprognos från Lantmännen

Pressmeddelanden, 2012

Lantmännens prognos för skörd 2012 är positiv med en avkastningsnivå strax över Statistiska Centralbyråns 5-årssnitt.

Lantmännens prognos utgår från den odlade arealen av spannmål, oljeväxter och trindsäd i Sverige i kombination med en beräknad avkastning motsvarande genomsnittet de senaste fem åren.

– Lantmännen räknar med en totalskörd i Sverige på 5,2 miljoner ton i år, vilket är högre än skörderesultatet de senaste två åren, säger Charlotte Elander, chef segment spannmålsinköp, Lantmännen Lantbruk.

– I vissa lokala områden har allt regn som föll i juni orsakat allvarliga skador. Men totalt sett ser det bra ut än så länge. Vädret framöver har dock stor påverkan på vad slutresultatet blir, både vad gäller skördens kvantitet och kvalitet.

Grödornas utveckling är i dagsläget något senare än normalt. Det gäller både höst- och vårgrödorna.

Regionala kommentarer

I södra Sverige ser vårgrödorna överlag bra ut. Höstvetet är däremot sämre än normalt och en del utvintrat höstvete har ersatts med framförallt korn. Västra Skåne är hårdare drabbat av utvintring än östra Skåne.

I västra Sverige är det låg andel höstsådd, 40 % av normal höstsådd i området. Detta påverkar den totala skördepotentialen då höstgrödor i allmänhet avkastar högre än vårsäd. Det höstvete som finns ser bra ut. Även vårsäden ser bra ut och bedöms avkasta runt snittskörd.

I östra Sverige ser det mesta av höstvetet mycket bra ut. Även vårgrödorna är i de flesta områden mycket fina. Det finns områden där det kommit mycket regn som påverkat framförallt vårsäden negativt.

På Gotland väntas en normalskörd på både höstvete och vårgrödor. Höstrapsen ser ut att avkasta över förväntan.

I Mälardalen, Örebro, Västmanland, Uppland, ser höstgrödorna mycket bra ut. Vårsäden har påverkats av skorpbildning under våren och under senare tid även av kraftig nederbörd. I vissa områden är vårsäden därför mycket dålig.

I Dalarna och norrut ser det lovande ut, både för höst- och vårgrödorna.

Ladda ned filer här