Ökad satsning på Nötcenter Viken för Lantmännen

Pressmeddelanden, 2012

Lantmännen Lantbruk satsar ytterligare på utvecklingsverksamheten och blir ensam ägare av försöksgården Nötcenter Viken. Det nära samarbetet med Viking Genetics fortsätter.

Försöksgården Nötcenter Viken, utanför Falköping, har tidigare varit ett delägt bolag mellan Lantmännen och Viking Genetics. Efter en överenskommelse mellan parterna är nu Lantmännen Lantbruk ensam ägare av bolaget, men det viktiga samarbetet fortsätter.

– Genom ägarförändringen blir Nötcenter Viken en mer naturlig del av vår utvecklingsverksamhet. Det är en strategisk och långsiktig satsning från Lantmännens sida, säger Peter Annas, utvecklingschef på Lantmännen Lantbruk.

Lantmännen satsar årligen betydande resurser på utveckling för ett livskraftigt svenskt lantbruk.

– Mjölkkor är det dominerande djurslaget i Sverige och bland annat genom våra jämförande studier, som pågår på försöksgården, bidrar Lantmännen Lantbruk till att utveckla svensk mjölk- och nötdjursproduktion.

– Sveriges mest använda nötfoder, Solid 120 och Unik 52, är båda utvecklade på Nötcenter Viken. Och just nu håller vi på med ett projekt där vi utreder fiberns funktion och betydelse för kornas mjölkproduktion. Något som även det ska leda till bra resultat för mjölkproducenterna.

Samtidigt som Lantmännen ökar satsningen på Nötcenter Viken har en ny platschef tillträtt. Lisbeth Riberth, kommer närmast från Viking Genetics där hon varit platschef på tjurstationen i Falkenberg.

Ladda ned filer här