Lantmännens stämma i Blekinge med stipendieutdelning

Pressmeddelanden, 2012

Den 29 mars kl 18.00 har Lantmännens medlemmar i Blekinge sin årliga distriktsstämma. Här rapproteras och diskuteras verksamheten 2011 både lokalt och för Lantmännen som helhet. Under kvällen väljs förtroendevalda som representerar distriktet och lokalt arbetar med medlemsfrågor.

Stämman inleds med ett föredrag av Stefan Nilsson om etanol som drivmedel. I år medverkar från koncernstyrelsen Thomas Magnusson, Växjö och från koncernledningen Monika Lekander som ar ansvarig för lantbruksverksamheten, Lantmännen Lantbruk.

Distriktet delar årligen ut ett stipendium till yngre lantbrukare som satsat för framtiden i sitt företag. I år går det till bröderna Eskil och Johan Svensson. De driver i Sölvesborgstrakten ett omfattande lantbruk tillsammans med sin far med inriktning på slaktkycklingproduktion och växtodling. En viktig del i växtodlingen är odling av gräsmattor.

Dessutom kommer i år Nils-Erik Bondesson att sluta som förtroendevald. Han har varit en viktig talesman för Blekinges bönder under många år men slutar nu på egen begäran.