Lantmännens poolpriser över genomsnittlig nivå för spotpriser

Pressmeddelanden, 2012

Lantmännen Lantbruk har nu fastställt priserna för samtliga grödor inom pool 1. Extrema väderförhållanden i Sverige och världen har påverkat spannmålspriserna under aktuell period och präglar utfallet i poolpris 1.

Väderförhållanden och därmed spekulationer om tillgång på spannmål och oljeväxter har bidragit till stor volatilitet på världens råvarubörser. Under tiden som handel av spannmål från skörden 2012 har skett har både priser och förväntningar varierat kraftigt.

Under skördeperioden har det skett en viss prispress på fysiskt vete. Oljeväxter hade de högsta noteringarna under juli och augusti för att sedan falla tillbaka något under september och oktober.

- Vi har under poolperioden arbetat aktivt med handeln och våra positioner, det har resulterat i poolpriser som ligger en bra bit över den genomsnittliga nivån för de spotpriser som presenterats under perioden, säger Charlotte Elander, chef för segment spannmålsinköp på Lantmännen Lantbruk.

Poolpriserna beror på hur väl Lantmännen Lantbruk lyckats med försäljningen och riskhanteringen av spannmål under perioden. Försäljningsperioden sträcker sig från början av april till mitten av november. Slutbetalning till de lantbrukare som tecknat poolavtal sker under vecka 50.

Ladda ned filer här