Lantmännens Claes Johansson förstärker Näringslivets Miljöchefer

Pressmeddelanden, 2012

Claes Johansson, chef för hållbar utveckling, är nyinvald ledamot i styrelsen för Näringslivets Miljöchefer (NMC). Näringslivets Miljöchefer är en ideell förening för företag och organisationer som vill förbättra sitt arbete inom miljö och hållbar utveckling. Föreningen bildades i februari 1994 och har drygt 300 medlemmar. NMC erbjuder möjligheter till branschöverskridande erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

        Det är så klart väldigt roligt att bli invald i Näringslivets Miljöchefer som ny ledamot i styrelsen. Det är ett bevis för att Lantmännen som företag har en viktig roll i utvecklingen av ett hållbart samhälle och att vi arbetar proaktivt med frågan. Jag hoppas kunna dela med mig av erfarenheterna kring miljö- och hållbarhetsfrågor i hela värdekedjan från jord till bord och lära nytt från andra företag i andra branscher som ligger långt fram i hållbarhetsarbetet, säger Claes Johansson hållbarhetschef.

På konferensen Tillståndet i miljön — en mötesplats för Sveriges miljö- och hållbarhetsproffs inom företag, forskarvärld och organisationer pratade Claes om hållbar sojaproduktion och Lantmännens framtida strategier för hållbar soja. I mars  i år tog Lantmännen fjärde platsen totalt och förstaplatsen inom kategorin Dagligvaror i tävlingen Sustainable Brands, där Sveriges konsumeter rankar Sveriges mest hållbara varumärken.

För mer information kontakta gärna:
Jenny Svederman, presschef Lantmännen.
08-6574300
jenny.svederman@lantmannen.com

Claes Johansson, chef hållbar utveckling, Lantmännen.
08-6574383
claes.johansson@lantmannen.com