Lantmännen påskyndar utveckling av certifierad soja

Pressmeddelanden, 2012

IDH och Lantmännen har tecknat ett avtal som kommer att stödja utvecklingen av ansvarsfull sojaproduktion. Lantmännens åtagande om 50% certifierad sojainköp år 2013 är ett viktigt steg för att få igång en fungerande marknad för certifierad soja.

IDH kommer att matcha Lantmännens investeringar för att hjälpa latinamerikansk sojaodlare att följa RTRS kriterier och att kartlägga områden med höga bevarandevärden i Latinamerika. IDH är ett Nederländsk initiativ för att utveckla hållbara leverantörskedjor och fokuserar bland annat på soja.

Under de senaste åren har flera organisationer och företag i sojabranschen gemensamt formulerat kriterier för ansvarsfull sojaodling, under namnet Round Table for Responsible Soy (RTRS). Efterlevnaden av RTRS kriterier kommer att bidra till att minska den negativa sociala och miljömässiga påverkan som sojaodling är associerad med,som avskogning och förlust av biologisk mångfald.

– Vi applåderar Lantmännens engagemang. Lantmännens köp ökar den växande efterfrågan på certifierad soja och ger starka incitament för latinamerikanska sojaodlare att följa RTRS kriterier, säger Jan Nicolai, chef för IDH.

För Lantmännen är hållbara och ansvarsfulla inköp av soja en del av den övergripande hållbara affärsstrategin. För att ta nästa steg krävs mer samarbete.

 – Nu har vi, som en liten men aktiv aktör på den globala sojamarknaden, tagit de första stegen mot certifierad soja och visat att det är möjligt att bidra till utvecklingen av mer ansvarsfull sojaproduktion. Vi ser nu fram emot att tillsammans med våra kunder, leverantörer och andra intressenter arbeta mot 100% certifierad soja, säger Mikael Jeppsson, chef för inköp och spannmålsförsäljning på Lantmännen Lantbruk.

– Glädjande att vi förutom att ta ett tydligt ansvar för den soja vi importerar också kan skapa ett mervärde ur de satsningar på RTRS-certiferad soja vi gjort. Våra insatser bidrar nu än mer konkret till en positiv utvecklingen av sojaodlingen Sydamerika, säger Claes Johansson, chef hållbar utveckling på Lantmännen.

Nederländerna är ledande i arbetet med att utveckla ansvartagandet i sojaimporten och söker andra proaktiva aktörer att samarbeta med för att visa konkreta exempel på efterfrågan på certifierad soja för de sydamerikanska producenterna. Därför kommer IDH nu, tack vare Lantmännens tydliga målsättning om 50 % RTRS soja till 2013, att stötta olika projekt i Sydamerika med motsvarande 3 miljoner kr över tre år. Det är projekt som ska skynda på implementeringen av RTRS-certifierad soja, tex genom utbildningsinsatser för sojabönder och kommunikationsinsatser som krävs för att öka kännedomen om RTRS-certifieringen.

För mer information kontakta gärna:
Mikael Jeppsson, chef för inköp och spannmålsförsäljning på Lantmännen Lantbruk +4640225360
Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen +4686574383

För mer information om RTRS och IDH:
Daan de Wit, Senior Communication Manager, +31 61 52 83 774. dewit@idhsustainabletrade.com

Pressmaterial och bilder: www.lantmannen.com Press och media

Mer info om IDH: http://www.idhsustainabletrade.com/soy

RTRS: www.responsiblesoy.org