Lantmännen Lantbruk öppnar spannmålsmottagning i Laholm

Pressmeddelanden, 2012

Lagom till skörden öppnar Lantmännen Lantbruk en ny spannmålsmottagning i Laholm i södra Halland. Med satsningen ökar Lantmännen sin lokala närvaro på den lantbrukstäta halländska slätten.

Lantmännen som är den verksamhet med flest spannmålsmottagningar i Sverige öppnar nu ytterligare en mottagning, i Laholm. Investeringen är ett led i att öka tillgängligheten för spannmålsleverantörerna i regionen.

– Vi önskar köpa mer spannmål från detta område. Vi hoppas att öppningen av den nya mottagningen skapar både fler möjligheter och ökade förutsättningar för lantbrukarna i området att leverera spannmål till Lantmännen, säger Charlotte Elander, chef segment spannmålsinköp, Lantmännen Lantbruk.

– Jag hoppas att lantbrukarna tycker det är en bra möjlighet, eftersom vi har kapacitet att ta emot relativt stora mängder på ett enkelt och effektivt sätt, förklarar Charlotte Elander.

Den nya spannmålsmottagningen, som blir i form av en spannmålsplatta, håller öppet mellan den 1 augusti och 15 september. De grödor som tas emot är kvarnvete, vårvete, fodervete, maltkorn, foderkorn, grynhavre, foderhavre, rågvete och oljeväxter.

Ladda ned filer här