Lantmännen Lantbruk effektiviserar foderproduktionen

Pressmeddelanden, 2012

Under första kvartalet 2013 planerar Lantmännen Lantbruk att effektivisera sin foderproduktion i södra Sverige. Syftet är att öka verksamhetens konkurrenskraft.

Genom att öka produktiviteten och flexibiliteten på foderanläggningarna i Falkenberg och Åhus kan Lantmännen Lantbruk lägga ner foderproduktionen i Helsingborg och därmed minska sina kostnader.

– När vi effektiviserar vår produktion och minskar våra kostnader stärker vi vår konkurrenskraft på en marknad som blir allt tuffare. Det är en positiv åtgärd som gynnar både oss och våra ägare, säger Cecilia Jinert Johansson, produktionschef på Lantmännen Lantbruk.

– Samtidigt är vi medvetna om att det är en svår situation för medarbetarna vid Helsingborgs-anläggningen men genom samverkan med de fackliga organisationerna ska vi arbeta för bra lösningar.

MBL-förhandlingar inleds inom kort.