Lantmännen hoppas på sol i region syd

Pressmeddelanden, 2012

Lantmännens skördeprognos för region syd är varierande med både toppar och dalar. Regnet har på sina håll ställt till med bekymmer och nu hoppas man på sol för att få ett så bra resultat som möjligt.

– Det har varit en blandad kompott under säsongen med både torka och för mycket regn, säger Fredrik Nilsson, spannmålsmäklare för region syd.

I Skåne har höstgrödorna som är kvar sedan den tuffa vintern hämtat sig efter hand och ser nu bra ut. I dagsläget är det ännu för tidigt att säga vad de kommer att ge för avkastning. Bäst ser det ut i sydöst och nordväst medan de lätta jordarna i nordöst kommer avkasta sämre på grund av den torka som varit. I sydväst är förutsättningarna liknande de i nordöst. Vårgrödorna är välutvecklade och har förutom de lätta och torra jordarna i Kristianstadstrakten chans att ge en normal skörd.

I Halland är det överlag bra grödor i de södra delarna som gradvis försämras ju längre norrut man kommer. Detta beror framförallt på besvär med för mycket regn i sådden. I de områden man sådde senare är det rejäla variationer på vårgrödorna – från bra till riktigt dåligt. Få höstgrödor såddes i området men den höstsäd som finns ser allmänt bra ut.

I Östergötland med omnejd varierar också förutsättningarna. I trakten kring Norrköping har det fallit mycket regn och en del vårgrödor har påverkats. I västra delen av Östergötland och kring Skänninge ser vårgrödorna ut att ge bra avkastning.

– Det är svårt att uttala sig om kvantitet eftersom den variation som finns beror på väderförhållandena. På vissa håll har för mycket regn fallit och på andra ställer torkan till med besvär. Där emellan finns det områden som klarat sig bra. Det är även för tidigt att uttala sig om kvalitet för områdena. Vi är många som hoppas på sol för att få en bra avkastning, säger Fredrik Nilsson.

I år är det allmänt höga priser på spannmålsgrödor som beror på stor efterfrågan men också den torka som gör förväntningarna på skördenivån runt om i världen lägre. Torkan i framförallt USA påverkar prisnivån som drivits upp under sommaren.