Anders Borg missar sitt klimatlöfte

Pressmeddelanden, 2012

Kraftigt ökade kostnader för bilister och skattebetalare kan bli resultatet av regeringens kommande förslag om nytt regelverk för biodrivmedel. Och inte bara ökande kostnader, utan även lägre klimateffekt. Helt enkelt - mindre effekt för pengarna än vad finansminister Anders Borg lovade i våras. 

Regeringens kvotpliktsutredning lägger fram ett förslag om nya styrmedel för biodrivmedel. Man föreslår en ökad användning av biodrivmedel, vilket låter väldigt positivt tills man studerat det föreslagna regelverket. Reglerna kommer att ge mycket mager effekt på utsläppen och ge ökade kostnader för den enskilda skattebetalaren och bilisten.

– Förslaget ger onödigt höga kostnader för att minska utsläpp från trafiken. Det är att slarva med bilisternas och skattebetalarnas pengar, säger Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen Energi.

Finansdepartementets förslag lovar en utsläppsminskning – men missar troligen utlovat mål. Det beror på att den ökade användningen av biodrivmedel är ytterst marginell och att förslaget inte premierar biodrivmedel med hög klimatnytta. För bilister och skattebetalare är det annars naturligt att använda de bästa biodrivmedlen, alltså de som minskar utsläppen mest per liter och är konkurrenskraftiga kostnadsmässigt.

– Det är den enskilda litern biodrivmedels effekt på utsläppen av koldioxid som avgör - inte bara mängden biodrivmedel. Finansdepartementet ignorerar detta, säger Alarik Sandrup.

Effektiva regelverk i flera EU-länder att ta efter
Många EU-länder tillämpar redan regelverk som medför att de bästa biodrivmedlen används och i exempelvis Tyskland inför man snart än effektivare lagstiftning.

– Bra exempel på regelverk som styr mot de bästa biodrivmedlen kan enkelt införas i Sverige. Finansdepartementet borde ta intryck av andra EU-länder och maximera nyttan av bilisternas och skattebetalarnas pengar, avslutar Alarik Sandrup.

För mer information kontakta gärna:
Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef, Lantmännen Energi +46 70 602 87 80

Pressmaterial och bilder:
www.lantmannen.com Press och media
Bildbanken:
Sökord: Alarik Sandrup