Var fjärde skolelev missnöjd med skolmaten

Pressmeddelanden, 2011

25 procent av svenska skolbarn i åldrarna 7-15 år uppger att de är mycket eller ganska missnöjda med skolmaten, enligt Lantmännens senaste undersökning. Ju äldre man är desto mer missnöjd är man, minst missnöje uttrycker skolelever i östra Sverige. Undersökningen visar på ett samband mellan medbestämmande och nöjdhet. Även hur mycket mat som slängs i skolmatsalarna påverkas av elevernas missbelåtenhet.

Lantmännens skolmatsundersökning visar att det finns ett antal olika faktorer som påverkar barnens inställning i relation till skolmat och nöjdhet: smak, valfrihet och möjligheten att vara med och bestämma. Dessa faktorer påverkar i sin tur matsvinnet i skolorna. Var tredje barn slänger skolmat flera gånger i veckan och två tredjedelar av dem som slänger mat minst en gång i veckan gör det för att maten inte smakar bra.

– Varje måltid ska vara en njutbar och positiv upplevelse, även i skolan, säger Kurt Weid, köksmästare på Lantmännen. Kan en god och vällagad lunch bidra till såväl nöjda och glada skolbarn, som till ett minskat matsvinn, har vi lyckats komma en bra bit på vägen.

Medbestämmande och valfrihet
Om eleverna får vara med och bestämma vilken mat som ska serveras i skolan påverkas också attityden till maten. Barn som uppger att de är nöjda med skolmaten säger i vartannat fall också att de har något att säga till om vad gäller lunchen i skolan. Medbestämmandet är högst i Skåne och lägst bland elever bosatta i Norrland.

– Genom att skapa engagemang och lust till bra matlagning hos både skolkockar och elever, skapar vi också matglädje i skolan, säger Kurt Weid. Det görs redan mycket bra saker i de svenska skolköken men vi får inte glömma bort att barnen både vill och bör vara med i processen.

Om undersökningen
Under mars månad 2011 genomförde Demoskop på uppdrag av Lantmännen intervjuer med 500 svenska skolbarn i åldrarna 7 till 15 år om skolmat.

För mer pressinformation, undersökningen i sin helhet, recept och bilder:
www.lantmannen.com/skolmat