Valtras konceptmaskin ANTS ser in i framtiden

Nyheter, 2011

Valtras 60-årsjubileum levandegör framtiden genom att presentera konceptmaskinen ANTS. ANTS är en lek med ord eftersom bokstäverna A, N, T och S representerar verkliga Valtra modellserier, men på engelska är det också pluralformen för ”ant” (myra). Myran uppfattas som en social insekt och är stark i förhållande till sin storlek, så egenskaperna hos en flitig myra kan också skönjas i ANTS-konceptet.

År 2050 kommer det att bo nio miljarder människor på jorden och åkerarealen kommer att vara mindre än idag. Jordbrukarna kommer att behöva avancerad teknologi för att föda den växande befolkningen och förutom livsmedel kommer de även att producera energi. ANTS kommer att klara dessa framtida utmaningar och samtidigt föra Valtras traditioner vidare. Den är dynamisk, användarvänlig, anpassningsbar, intelligent, rörlig och lätt i förhållande till sin styrka.

ANTS är en modulär lösning. Den består av två basmoduler: Soldaten, med en effekt på cirka 100kW, och arbetaren, med en effekt på 200 kW. Bägge kan fungera tillsammans eller individuellt var för sig. För övervakningsuppgifter finns en hytt som kan monteras på båda maskinerna. När föraren måste utföra tungt arbete som kräver hans involvering, kan modulerna kopplas ihop, dvs. bakhjulen växlas till smal spårvidd, framhjulen i den andra maskinen justeras utåt i bredd, och maskinerna kopplas samman. Det finns också en ”drottning” med ramstyrning som har en effekt på 400 kW.

Hytten är en kapsel som kan monteras på bägge basmodulerna. Hytten kan vridas och placeras på basmodulens fram- eller bakände, eller högst upp. Hytten är sänkbar, vilket gör att det mest olycksbenägna skedet av traktorjobbet - att kliva i och ur hytten - kan ske enkelt och säkert.

Förargränssnittet är så enkelt som möjligt. Huvuddelen av kommandona är talstyrda. Information som är viktig för arbetsuppgiften läggs på som en HUD-display på hyttens fönsterytor. Maskinen har utmärkt kommunikationskapacitet. Hyttens kompositkonstruktion är säker och föraren har obegränsad sikt åt alla håll. Den traditionella Valtra-funktionen TwinTrac har utvecklats till fullo, eftersom den rörliga hytten gör att ANTS-maskinen inte har någon separat fram- eller bakände.

Motor och bränsle vid behov
Under de kommande årtiondena kommer energitekniken att ta stora kliv framåt. Transmissionen kommer att vara elektronisk och effekten kommer att produceras på olika sätt genom effektiva batterier, bränsleceller och turbogeneratorer, eller genom en högklassig förbränningsmotor som kan utnyttja den biogas eller biodiesel som produceras på gårdarna. Kraftkällan kommer att kunna förändras modulärt när behov uppstår.

Basmaskinens konstruktion kommer att vara lätt. Hjulen sitter i änden på axlar, som används för aktiv fjädring och reglering av frigångshöjd samt för att lyfta och sänka redskap från marken. Lägsta frigångshöjd är avsedd för transportkörning för att ge bästa möjliga stabilitet. Stor frigångshöjd utnyttjas vid terrängkörning. Hjulen är intelligenta och deras bredd, eller storleken på kontaktytan, kan justeras för att undvika packningsskador. ANTS undersöker markens struktur och sammansättning och optimerar dess kontaktytor mot marken.

Obemannad arbetsmyra
Arbetaren är i 200 kW-klassen och kommer att kunna klara sina arbetsuppgifter utan övervakning. Standardsoldaten är utrustad med en hytt, och kan utföra alla arbetsuppgifter på en gård. Den är därför utrustad med ett dubbelteleskop, där olika typer av redskap kan monteras.  Eftersom maskinen kan ”niga” blir det enklare att nå trånga utrymmen. Huvuddelen av arbetsmaskinens reglage styrs med elektriska motorer och ställdon. Om traditionell hydraulik krävs kommer den att vara vattenbaserad.

Ramen består av en skena som välver sig framifrån och bakåt. Hytten och arbetsredskapen kan fixeras på skenan.

Konceptmaskinen ANTS har byggts i skala 1:5 av Lighthaus från Göteborg i samarbete med Valtras produktutvecklings-avdelning. Konceptet premiärvisades vid Valtras diamantjubileum. Under 2011 kommer konceptmaskinen att visas på jordbruks- och maskinmässor, såsom Agritechnica och SIMA.

Ladda ned filer här