Valtra investerar ännu mer i individuell service

Pressmeddelanden, 2011

Valtra är den enda traktortillverkaren som tillverkar traktorer utifrån enskilda kundordrar. Valtra har redan skräddarsytt traktorer i över 20 år och kundordersystemet utvecklas ständigt.

Med sina senaste traktormodeller och produktionsinvesteringar är det nu lättare än någonsin för enskilda kunder att specificera den optimala traktorn för just deras behov.

Under de senaste fem åren har Valtra investerat över 50 miljoner euro i olika produktutvecklingsprojekt. Som en följd av detta har Valtras modeller genomgått en omfattande förnyelse, och denna utveckling kommer att fortsätta. De senaste traktorerna är bara ett smakprov på alla nya modeller som under de kommande åren kommer att förnya Valtras produktutbud ytterligare.

Under de senaste åren har Valtras anläggning i Suolahti moderniserats. Investeringar på tiotals miljoner euro har gjorts. För närvarande planeras byggandet av en ny lackeringsanläggning och en modernisering av monteringskedjans första steg – investeringar värda 23 miljoner euro. Nya tillverkningssystem kommer att förbättra produktiviteten ytterligare, vilket i sin tur kommer att korta leveranstiderna och öka kostnadseffektiviteten. Tack vare den moderniserade anläggningen kan Valtra serva kunder på ännu mer individuell basis. Man kan till exempel fabriksmontera en större mängd skogsmaskiner. Kontentan är att de nya investeringarna förbättrar anläggningens kapacitet att tillverka traktorer snabbare och i större antal samt leverera traktorer som är ännu mer exakt skräddarsydda efter kundernas behov.

AGCO investerar också i sitt resursplaneringssystem, sina tekniska system och sina arbetsmetoder. Valtras fabrik i Suolahti fungerar som pilotanläggning för detta projekt. Ungefär 100 personer i Suolahti har arbetat heltid under de senaste 18 månaderna med projektet. Denna investering på över 20 miljoner euro syftar till att förbättra Valtras produktivitet och utveckla samarbetet inom AGCO.

Under de kommande åren kommer jordbruks- och entreprenadkunder att få del av dessa omfattande investeringar i form av förbättrad service och möjlighet att ännu mer exakt specificera de traktorer de behöver för att kunna utföra sitt arbete. Valtra har tillverkat traktorer utifrån enskilda kundordrar i över 20 år. De nya investeringarna kommer att öka Valtras försprång gentemot konkurrenterna ytterligare.

Ladda ned filer här