Per Lindahl föreslås till ny styrelseledamot i Lantmännen

Pressmeddelanden, 2011

Valberedningen för Lantmännens koncernstyrelse har presenterat sitt förslag till ny styrelse. Som ny styrelseledamot föreslås Per Lindahl. Lantmännens stämma hålls den 4 maj i Stockholm.

Lantmännens koncernstyrelse har under 2010 bestått av ordförande Thomas Bodén, vice ordförande Bengt-Olov Gunnarson, Birgitta Carlander, Helle Kruse Nielsen, Nils Lundberg, Thomas Magnusson, Anitra Steen, Björn Wallin, Hans Wallemyr, vd Per Strömberg och arbetstagarrepresentanterna Tommy Brunsärn, Gert Gustavsson och Görgen Kier.

Mandattiden för styrelseledamöterna är två år. I år går mandattiden ut för Bengt-Olov Gunnarson, Birgitta Carlander, Nils Lundberg, Anitra Steen och Hans Wallemyr. Till omval föreslås Bengt-Olov Gunnarson, Nils Lundberg, Anitra Steen och Hans Wallemyr. Till ny ledamot föreslås Per Lindahl. 

– Valberedningen föreslår nyval på Per Lindahl. Per har ett brett nätverk, stor kunskap och engagemang för svenskt lantbruk och för Lantmännen. Det bedömer vi att koncernstyrelsen kommer att kunna ha stor nytta av, säger Per-Olof Malm, valberedningens ordförande.

Per Lindahl är född 1964. Per driver en gård utanför Kristianstad med inriktning på slaktkyckling och växtodling. Bland övriga uppdrag kan nämnas att han är ordförande i Hushållningssällskapet i Kristianstad och Svensk Fågel.

Lantmännens stämma hålls den 4 maj på Clarion Hotel Stockholm. 

För frågor kontakta gärna:

Per-Olof Malm, valberedningens ordförande, tel. 070-848 71 84