Påminnelse: Välkommen till Stiftelsedagen på Lantmännen 5 dec

Pressmeddelanden, 2011

Program den 5 december, 2011

Frukost serveras (09.00 – 10.00)

Maltkorn och precisionsodling – seminarium (10.00 – 13.00)

Vi presenterar forskning om maltkorn och precisionsodling i syfte att redovisa resultat av genomförda projekt, identifiera kunskapsbehov och ytterligare utveckla samarbetet i hela kedjan (sortval, odling, mältning, öltillverkning) Moderator: Lennart Wikström, Cultimedia Information

• Odling av maltkorn – erfarenheter från odlingsförsök och nuvarande praxis C G Pettersson, Lantmännen

• Projekt med inriktning på maltkorn – odling och produktkvalitet Eva Johansson, SLU Alnarp

• Industrins krav på maltkorn Eva Mattsson, Viking Malt AB

• Precisionsodling – utveckling av N-sensorn och aktuell tillämpning Knud Nissen, Lantmännen

• Biologisk Markkartering (BioSoM) – Sammanfattning av pågående projekt och möjlig inriktning i en fortsättning Anders Jonsson, SLU Skara/Ulltuna

Lunch (13.00 – 14.00)

Lantmännens stiftelser 25 år (14.00 – 15.00)

Vi sammanfattar 25 års forskning i SL-Stiftelsen, VL-stiftelsen och Stiftelsen Cerealia FoU

Thomas Bodén, styrelseordförande i Lantmännen inleder.

Presentation av stiftelsernas verksamhet under 25 år med fokus på några viktiga satsningsområden. Dialog kring viktiga projekt och resultatet av dessa.

Medverkande: Birgitta Carlander, ordförande i Lantmännens Forskningsstiftelse och VL-stiftelsen

Nils-Gustav Nilsson, ordförande i SL-stiftelsen Ingmar Börjesson, sekreterare i SL- och VL-stiftelserna samt Lantmännens Forskningsstiftelse

Representanter för stiftarna av de tre stiftelserna som var med från början. Christer Svederberg, Staffan Planck, Bodel Hansson och Olle Hakelius

Lantmännens Forskningsstiftelse (15.30 – 16.15)

Vad vill Lantmännens ägare med forskningen. Anförande av Thomas Bodén, styrelseordförande i Lantmännen.

Så här satsar vi framåt – en ny struktur ger möjlighet till större och mer långsiktiga satsningar

• Hur ser den nya organisationen ut? (Birgitta Carlander)

• Hur har förändringarna förankrats? (Nils-Gustav Nilsson)

• Hur utses ledamöter i stiftelsens och i idé- och Beredningsgrupperna? (Ove Gustafsson)

Aktuell forskning (16.15 – 17.30) Presentation av några aktuella projekt:

• “Application of Metabolomics to reveal the Biomarkers of Whole Grain Effect in Human Metabolome”? Bitr. professor Ali Moazzami, SLU

• ”Fiberrika fullkornsbröd och dess inverkan på järnstatus hos kvinnor i fertil ålder” Professor Ann-Sofie Sandberg, Chalmers och Professor Lena Hulthén, Göteborgs Universitet

• Fibrer i rågvete, Professor Per Åman, SLU

• ” Vad händer med stärkelsen under lagring av bröd?” Professor Ann-Charlotte Eliasson, Lunds Universitet

Framtidens utmaningar (17.30 – 18.30) ”Bioekonomi” – framtida drivkrafter inom EU och vilken betydelse detta kan få ur ett svenskt perspektiv; Anförande av Pål Börjesson, professor i miljö- och energisystem vid LTH Lund. Paneldebatt: Pål Börjesson, Birgitta Carlander, Bengt-Olof Gunnarson, Anders Jonsson, Mats Larsson, Nils-Gustav Nilsson, Lennart Wikström, Per Åman Debattledare: Anette Rosengren

Välkommen!

Självklart är det ok att komma på en kortare del av dagen

OSA:

Jenny Svederman

Presschef / Head of Media Relations

__________________________

Lantmännen

Corporate Communications

Mobile: + 46 705 87 42 34

Phone: + 46 8 657 43 61

Fax: + 46 8 737 87 70

Email: jenny.svederman@lantmannen.com

Visiting Address: S:t Göransgatan 160 A

Address: Box 30192, SE-104 25 Stockholm

www.lantmannen.se www.lantmannen.com