Ny organisationsstruktur för Lantmännen Lantbruk

Pressmeddelanden, 2011

En ny organisationsstruktur för Lantmännen Lantbruk är MBL-förhandlad och klar. Förändringen omfattar verksamhetens tjänstemän i Sverige och målsättningen är att stärka Lantmännen Lantbruks konkurrenskraft.

– Lantmännen Lantbruk har genomgått stora förändringar de senaste åren. Även om många av dem gett bra resultat har förändringarna tyvärr inte varit tillräckliga för att säkerställa vår konkurrenskraft. Det vi gör nu är att stärka vår organisation och kompetens, för att bättre möta kundernas behov och öka vår effektivitet, säger Monika Lekander, chef för Lantmännen Lantbruk.

Organisationsförändringen omfattar Lantmännen Lantbruks tjänstemän i Sverige. Den innebär att antalet tjänster reduceras från 538 till 499, en minskning med totalt 39 tjänster. Dessutom samlokaliseras ett stort antal tjänster till Malmö med undantag för produktion, lantbruksförsäljning, växtförädling, gårdar och försöksstationer vilka behåller sina naturliga geografiska placeringar.

– Genom att samla många av våra medarbetare på ett gemensamt kontor underlättas kompetensutveckling och ledning av verksamheten. Det blir också enklare att anpassa våra arbetssätt, samarbeta och skapa en gemensam kultur, vilket är viktiga element i vår strävan att stärka Lantmännen Lantbruk, förklarar Monika Lekander.

Förhandlingar om bemanningen inleds i september. Den nya organisationen beräknas gälla från den 1 december 2011.

Ladda ned filer här