Ny försäljningschef, marknadschef och produktionschef för division Lantbruk

Pressmeddelanden, 2011

Tre viktiga befattningar i division Lantbruk är nu tillsatta. Tomas Nordgren blir ny försäljningschef, Anna Holmberg börjar som ny marknadschef och Cecilia Jinert Johansson blir ny produktionschef. Placeringsort för alla tre är Malmö.

Tomas Nordgren är 47 år och har arbetat inom dagligvaruhandeln under många år. Närmast kommer Tomas från Pågen där han har arbetat drygt tre år som försäljningschef. Innan dess arbetade han i tio år på olika positioner hos Coca-Cola. Tomas tillträder sin tjänst som försäljningschef den 7 mars.

Anna Holmberg är 41 år och kommer närmast från en tjänst som marknadschef på Pågen. Tidigare arbetade hon som nordisk marknadschef på Colgate Palmolive i Köpenhamn och dessförinnan i åtta år på Unilever. Anna tillträder sin tjänst som marknadschef den 7 mars.

Cecilia Jinert Johansson är 47 år och har senast arbetat som produktionsansvarig hos det finska stålbolaget Ruukki. Hon började sin karriär som ekonom inom ABB och Alfa Laval Thermal och fortsatte sedan att arbeta inom produktionsområdet. Under de senaste femton åren har hon arbetat med produktionsledning, inköp och logistik inom branscher såsom bil, telekom, kemi och stål. Cecilia tillträder sin tjänst som produktionschef den 2 maj.

– Det känns väldigt bra att kunna presentera tre mycket kompetenta och erfarna nya avdelningschefer och medlemmar i division Lantbruks ledningsgrupp. Vi har sökt efter personer med god ledarförmåga och erfarenhet av att driva förändringsprocesser, i kombination med specialistkompetens från sina respektive områden. Våra nya chefers stora kunnande och långa erfarenhet från andra branscher kompletterar väl den kunskap och kompetens om lantbruk som finns inom divisionen, säger Monika Lekander, divisionschef Lantmännen Lantbruk.

– Även om det dröjer ett tag innan de nya cheferna är på plats så har rekryteringsprocessen gått ovanligt snabbt och vi har kunnat välja bland många kompetenta kandidater. Det är otroligt glädjande att det finns ett så stort intresse för att jobba hos Lantmännen, fortsätter Monika Lekander.

Bilder finns att ladda ner på www.lantmannen.com/pressbilder