Lantmännen sjätte mest hållbara varumärket i Sverige enligt ny konsumentundersökning

Pressmeddelanden, 2011

Lantmännen hamnar på en sjätte plats av 150 konsumentvarumärken och på en andra plats inom kategorin dagligvaror i Sustainable brands 2011 - en helt ny varumärkesundersökning utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Målet är att skapa en oberoende och årligt återkommande mätning av företagens hållbarhetskommunikation. En måttstock för företagen och en informationskälla för konsumenterna. Undersökningen visar att konsumenterna är väl medvetna om att Lantmännen är ett hållbart företag och att kommunikationen når fram.

 Över 3000 svenska konsumenter har bedömt 150 av de viktigaste konsumentvarumärkena på marknaden. Resultatet baserades sedan på konsumenternas uppfattning av företagets prestation inom områdena miljö- och socialt ansvar. De fem företagen i topp är Coop, ICA, Volvo, Arla och IKEA och Lantmännen kommer alltså på plats sex.

- Det är glädjande att konsumenterna har uppfattat vårt varumärkeslöfte om att ta ansvar från jord till bord och vårt genuina engagemang i hållbarhetsfrågorna. Men det är viktigt att understryka att arbetet hela tiden måste utvecklas och vi har flera utmaningar kvar, säger Per Strömberg, vd och koncernchef.

Bakom Sustainable brands står IDG och undersökningen har FN:s tio Global Compact kriterier som utgångspunkt vilket betyder att både miljöansvar och socialt ansvarstagande undersöks. Med socialt ansvar menas mänskliga rättigheter, arbetsrätt och motverkan av korruption. Undersökningen har för första gången genomförts och kommer att bli en årlig mätning som visar hur väl företagen lyckas med sitt hållbarhetsarbete.

En insikt som undersökningen visar är att svenska konsumenter anser att företagens hållbarhetsarbete har en betydande påverkan på deras köpbeslut idag, och att de tror att de kommer att påverkas ännu mer på tre års sikt. Det bekräftar vikten av att företagen förstår att kundernas uppfattning driver deras ekonomiska verklighet.

-  I takt med att konsumenterna blir allt mer medvetna krävs ett fortsatt arbete att stärka varumärkets goda rykte och att vara garant för kvalitet och trovärdighet. Vår placering i undersökning stärker vår affär och konkurrenskraft och visar att vi har något unikt att erbjuda konsumenterna, säger Madelaine Hellqvist Kongstad, chef för marknadskommunikation och varumärke.

Bra mat och ansvar från jord till bord

Det unika med Lantmännen är verksamheten i hela värdekedjan från jord till bord, bred forskning och hållbar utveckling. Lantmännens gröna grodd på förpackningen ska ge trygghet och hjälpa konsumenterna att visa vem som står bakom produkten.

Konceptet Bra mat visar på det miljö- och sociala ansvar som Lantmännen står för att ta fram mat på ett hållbart sätt som är kontrollerad och ansvarsfullt producerad samt främjar smakupplevelse och hälsa. I framtiden är det viktigt för Lantmännen att ta fram fler förädlade och lönsamma produkter där hela kedjan används som fördel på marknaden, och få konsumenterna att ännu tydligare koppla ihop Bra mat med Lantmännen och svenska lantbrukare.

- Vi är fullt medvetna om att omvärlden och våra kunders krav förändras hela tiden och att alla frågor inte har ett svar.  Vi är långt ifrån framme eller perfekta, det är därför vi fortsätter arbetet med vårt ansvar från jord till bord och Bra mat, varje dag, fortsätter Madelaine Hellqvist Kongstad.

För mer information kontakta gärna:
Madelaine Hellqvist Kongstad,
chef Marknadskommunikation och varumärke

Tel: +46 8 6574225

madelaine.hellqvist@lantmannen.com

 Läs mer om undersökningen på www.sustainablebrands.se