Lantmännen levererar pellets till Stockholmshem

Pressmeddelanden, 2011

Lantmännen Agroenergi har valts som leverantör av pellets till det kommunalägda bostadsbolaget Stockholmshem. Kontraktet gäller från 1 januari 2011 och omfattar cirka 8 000 ton pellets per år.

– Efter en anbudsutvärdering stod det klart att Lantmännen kunde erbjuda oss det avtal som bäst motsvarade våra behov, säger Hans Fransson på Stockholmshem. Vi har fått ett mycket positivt intryck av de kontakter vi haft med Lantmännen hittills. För närvarande värms cirka

1 700 lägenheter fördelat på två panncentraler med pellets från Lantmännen. En mindre anläggning, för 67 lägenheter, är under uppbyggnad och beräknas stå klar till sommaren 2011. Projektering pågår för ytterligare en anläggning med 352 lägenheter.

Miljön i första hand
– Det var främst våra ambitioner att minska koldioxidutsläppen, fasa ut stadsgasen och eldningsolja 1 samt att få kontroll över kostnadsutvecklingen, som gjorde att vi valde pellets som bränsle, säger Gunnar Wiberg, chef för enheten värme/vent på Stockholmshem. Pellets kräver mer skötsel och underhåll än gas och oljeeldning men det är ett mycket bättre alternativ ur miljösynpunkt.

– Vi är givetvis mycket glada för att Stockholmshem valt oss som leverantör, säger Ivar Karlsson, chef för Lantmännen Agroenergi. Att de dessutom redan nu kan berätta om att de projekterar för ytterligare konverteringar till pelletseldning är tydliga signaler på att de satsar på förnyelsebar energi. Pellets kräver sitt underhåll men tiden man lägger ned på skötsel bidrar till ett bättre klimat och lägre bränslekostnader. Det tror jag även att hyresgästerna ser som något positivt. Jag ser verkligen fram emot ett långsiktigt samarbete med Stockholmshem.

För mer information kontakta:
Ivar Karlsson, vd Agroenergi, +46 708 14 78 30
Magnus Sandberg, marknadschef Agroenergi, +46 702 50 05 50

Ladda ned filer här