Lantmännen köper Sveriges första RTRS-soja

Pressmeddelanden, 2011

Som femte företaget i världen har Lantmännen i veckan köpt sina första certifikat för soja enlig RTRS (Round Table on Responsible Soy). I somras besökte Lantmännens miljö- och hållbarhetschef Brasilien för att se hur den certifierade sojan odlas på plats.

– Vi har nu tagit ett viktigt steg i Lantmännens sojastrategi mot en mer hållbar produktion av soja, säger Claes Johansson miljö- och hållbarhetschef på Lantmännen. Vi är en av de fem första aktörerna i världen att genomföra ett köp av RTRS-certifierad soja.

– Samarbetet inom RTRS är inne i en mycket viktig och känslig fas just nu, då den allra första RTRS-sojan finns att köpa på marknaden. Det är absolut avgörande för RTRS-sojans överlevnad att företag som Lantmännen visar att det finns en efterfrågan på ansvarsfullt odlad soja. Annars kan inte sojabönderna fortsätta att utveckla sina gårdar i hållbar riktning. Att både företag och konsumenter bidrar till en ökad efterfrågan är det enda sättet att förbättra och utveckla global hållbar sojaproduktion, säger Agustin Mascotena, Vd för RTRS.

–Vi välkomnar det här som ett bra första steg, och nu gäller det att så snart som möjligt arbeta för att nå 100 procent RTRS-certifiering av sojaimporten till Sverige. Dessutom måste vi med gemensamma krafter arbeta för att skärpa kraven på bekämpningsmedel. Vi vill se fler aktörer som ställer krav på en ansvarsfullt producerad soja, säger Lena Tham, ansvarig för sojafrågan på Världsnaturfonden WWF.

Claes Johansson reste under sommaren till Brasilien för Lantmännens räkning och besökte gårdar som odlar soja som sedan kommer till Sverige som proteinrikt foder till våra kor, grisar och kycklingar. Bland annat besökte han en av de första gårdarna i världen som klarat en RTRS-certifiering.

– Jag anser att gårdarna är väldigt professionellt skötta med en genomgående hög standard, även gällande arbetsmiljö och skyddsutrustning för arbetarna. Det har varit en del diskussioner om att arbetare skadas i samband med hanteringen av bekämpningsmedel. RTRS- standarden i sin första version har tyvärr inte lyckats reglera alla preparat som är förbjudna i Europa, men enligt RTRS-standarden är kraven på skyddsutrustning och utbildning så pass stränga att riskerna för skador minimeras, avslutar Claes.

Det första köpet med RTRS-certifikat omfattar 30 000 ton soja, vilket i dagsläget motsvarar cirka 18 procent av Lantmännens totala sojavolym. Lantmännen har arbetat tillsammans med en av sina leverantörer Denofa och deras underleverantör Amaggi för att möjliggöra detta viktiga steg som påverkar den fortsatta utvecklingen av sojaproduktionen. Målsättningen är att öka volymen allteftersom både efterfrågan från konsumenten och utbud av certifierad soja ökar.

För mer information om Lantmännens arbete med soja, besök gärna:

www.lantmannen.com/soja

För frågor kontakta gärna:
Claes Johansson miljö- och hållbarhetschef på Lantmännen +46 703 28 97 92

Jenny Svederman, presschef Lantmännen +46705 87 42 34