Lantmännen investerar i koncernen Pharmadistribution

Pressmeddelanden, 2011

Lantmännen investerar i koncernen Pharmadistribution som säljer läkemedel för djur och relaterade produkter. Förutom att det finns god potential för snabb tillväxt finns även en chans till god medlemsnytta genom säkrad farmaceutisk kompetens och tillgång på djurläkemedel för Lantmännens djurhållande medlemmar. 

Moderbolaget heter Pharmadistribution och är lager- och logistikpartner för dotterbolagen och externa kunder. Dotterbolagen – Veterinärens Apotek VetAp bedriver försäljning av läkemedel till djurägare och veterinärer genom egna apotek och distanshandel, och Pharmadistribution VetGross – bedriver försäljning av förbrukningsmaterial till den veterinärmedicinska branschen.

 – Vi ser flera anledningar till att investera i Pharmadistribution, säger Henrik Jansson på Lantmännen. En strategisk koppling till Lantmännen, en god potential för snabb tillväxt och viktigast av allt – nytta för våra djurhållande medlemmar genom att bidra till säkrad farmaceutisk kompetens och tillgång på djurläkemedel.

– VetAp har idag fyra djurapotek och nu fortsätter vi etableringen av ytterligare ett tio-tal enheter, alla strategiskt placerade på djursjukhus och -kliniker med fokus på läkemedel för djur, säger JK Larsson på Pharmadistribution. Genom samarbetet med Lantmännen ser vi dessutom stora möjligheter att stärka vår distanshandel och ge kunder som har långt till ett apotek bättre erbjudanden. Med Lantmännen får vi, utöver Sjätte AP-fonden, en stark delägare till.

Lantmännen blir genom sin investering cirka 20-procentig ägare i Pharmadistribution. Huvudägare i bolaget är sedan tidigare Sjätte AP-fonden som tillsammans med entreprenören JK Larsson startade bolaget.

För mer information kontakta gärna:  

Henrik Jansson, affärsanalytiker Lantmännen 08 - 657 47 89

JK Larsson, Styrelseordförande Pharmadistribution 070-5614700