Lantmännen får Livsmedelspriset för sina innovationer

Pressmeddelanden, 2011

Så här skriver LivsmedelsFöreningen som delar ut priset: ”Lantmännen är modiga! De har en öppen attityd till innovationer och vågar satsa på nya idéer från forskare, studenter och andra kreativa människor. De erbjuder också tidig finansiering genom ”Våga satsa” till unga entreprenörer och utvecklingsföretag, vilket ofta är en förutsättning för att få idéer att flyga hela vägen till affär”.

— Våra innovativa framgångar är ett resultat från många års arbete som ett långsiktigt företag med starkt stöd från våra ägare, Sveriges lantbrukare. Dagens konsumenter, omvärldens förändringar och vårt löfte – att ta ansvar från jord till bord – driver oss att ta fram nya lösningar och förbättra våra kunderbjudanden, produkter och koncept, säger Per Strömberg vd och koncernchef på Lantmännen.

Livsmedelsföreningen fortsätter i sin motivering till priset: ”Resultatet visar sig genom ständiga förbättringar av produkter som redan finns på marknaden, genom banbrytande innovationer och genom stora varumärkesförflyttningar till nya områden. Modet och musklerna gör Lantmännen till en viktig aktör i det innovativa Sverige”.

Per Strömberg, vd och koncernchef för Lantmännen tar emot Livsmedelspriset som delas ut 8 september i samband med Livsmedelsdagarna i Tylösand. Livsmedelsdagarna som arrangeras årligen samlar i år 360 deltagare från livsmedelsbranschen i Sverige och övriga Norden.

Sedan 1964 delar LivsmedelsFöreningen årligen ut Livsmedelspriset till personer, organisationer eller företag som på ett inspirerande och innovativt sätt tagit initiativ till, eller utvecklat förutsättningar för att öka livsmedelsnäringens konkurrenskraft och utveckling.

Pressbilder finns att ladda ner på http://lantmannen.com/bildbank?queryids=14587,14588

Mer information om Lantmännens Våga satsa:

http://lantmannen.com/sv/om-lantmannen/Lantmannen-RD/Publikationer/Vaga-satsa/

För mer information, välkommen att kontakta:

Lisa Rudin, verksamhetsledare LivsmedelsFöreningen, 070-606 70 45,

www.livsmedelsforeningen.se

Jenny Svederman, presschef Lantmännen, 070-587 42 34,

jenny.svederman@lantmannen.com