Lantmännen blir ny medlem i Hagainitiativet

Pressmeddelanden, 2011

Lantmännen är den senaste medlemmen i företagsnätverket Hagainitiativet. Hagainitiativet arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan, lyfta klimatfrågan och inspirera fler företag att ta aktivt och ökat klimatansvar. Lantmännen har som ambition att ta ansvar från jord till bord och har bland annat som mål att de egna koldioxidutsläppen ska minskas med 40 procent till 2020.

- Vi är stolta nya medlemmar i Hagainitiativet. Vårt ansvar från jord till bord omfattar allt vi gör. Vi står för ett ansvarfullt jordbruk, hållbar produktion av livsmedel och är Sveriges största bioenergiföretag och producent av hållbar etanol och värmepellets. Hagainitiativets ambition ligger helt i linje med vår syn på klimatfrågorna och vi bidrar med kunskap om de gröna näringarna, säger Per Strömberg, vd och koncernchef för Lantmännen.

- Lantmännen är en stor aktör på marknaden och kommer att stärka vår möjlighet att göra skillnad för att vi ska nå vårt mål att näringslivet ska se klimatfrågan som en affärsmöjlighet, säger Åsa Domeij, chef för miljö och socialt ansvar på Axfood.

Hagainitiativet arbetar med opinionsbildning och har som mål att bevisa sambandet mellan lönsamma affärer och aktivt klimatansvar. Med de klimatförändringar som världen står inför behövs fler aktörer som agerar och Hagainitiativet samlar företag som engagerar sig för minskad klimatpåverkan i näringslivet.

- Med Lantmännens starka varumärken får vi ännu större möjlighet att påverka näringslivets klimatansvar. Inför FN:s klimatmöte i Durban (COP 17), och svåra klimatförhandlingar, behövs företag som driver på utvecklingen för minskad klimatpåverkan, säger Nina Ekelund, Program Director för Hagainitiativet.

I Hagainitiativet ingår sedan tidigare åtta välkända företag; Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Fortum Värme, JM, Procter& Gamble Sverige, Stena Metall, Svenska Statoil och Vasakronan.

För mer information, kontakta:

Jenny Svederman presschef Lantmännen, 070 587 42 34

Åsa Domeij, chef för miljö och socialt ansvar, Axfood, tel 0730 774307

Nina Ekelund, Program Director för Hagainitiativet, Tricorona Climate Partner, tel 0735 022464